Pages Menu
Categories Menu

Posted on 28.11.22 in Inštituti, Znanstveni dosežki

Na NIB  pridobili mednarodni projekt za razvoj sistemov za testiranje varnosti kemikalij

Na NIB pridobili mednarodni projekt za razvoj sistemov za testiranje varnosti kemikalij

Raziskovalci švicarskega podjetja aQuaTox-Solutions, švicarskega inštituta Eawag in Nacionalnega inštituta za biologijo v Sloveniji so v natečaju CRACK IT SAFE, ki ga organizira britanski Nacionalni center za zamenjavo, izboljšanje in zmanjšanje testiranja na živalih, sponzorirajo pa ga AstraZeneca, Bayer in Unilever, prejeli 700.000 britanskih funtov. S prejeto nagrado bodo razvili sisteme za testiranje varnosti kemikalij brez poskusov na živalih.

Številne kemične snovi, ki se uporabljajo vsakodnevno, kot so pesticidi, farmacevtske snovi in industrijske kemikalije, prej ali slej končajo tudi v rekah, jezerih in podtalnici. Da bi zagotovili, da tam ne povzročijo škode, je treba pred odobritvijo njihove uporabe običajno opraviti oceno tveganja za okolje. S tem postopkom se preveri, kako strupena je določena kemikalija za različne organizme v naravnem okolju, vključno z ribami. Po vsem svetu potekajo številna prizadevanja, da bi v prihodnosti lahko takšne ekotoksikološke teste izvajali brez uporabe živih živali. »Tega mednarodnega sodelovanja smo izjemno veseli, saj bo vključeval znanje iz področja računalniškega modeliranja, ki ga poleg bioinformatike na NIBu strateško razviijamo in veseli me, da smo vključeni v projekt, ki ga razvijamo za trg in katerega cilj je human – nadomestitev testiranja na živalih,« je povedala prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica NIB.

V okviru projekta SAFE, ki so ga zasnovali aQuaTox-Solutions, Eawag in Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), se razvija nov pristop za nadomestitev testov na živih ribah. Raziskovalci so v letu 2021, v prvi fazi izziva CRACK IT prejeli 100.000 funtov za izdelavo koncepta novega testa na ribjih celičinih linijah. Pri razvoju koncepta so se raziskovalci oprli na nov pristop k razumevanju toksičnosti v bioloških sistemih: poti neželenih učinkov (angl. Adverse outcome pathways). Zdaj so pridobili še 700.000 funtov (približno 800.000 EUR), da v naslednjih treh letih koncept nadgradijo v tržni produkt, ki bo na podlagi poskusov na celičnih linijah in računalniškega modela napovedal učinke kemikalij na razmnoževanje rib v naravnem okolju.

Bioinformatik dr. Anže Županič, NIB, ki v projektu skrbi za računalniško modeliranje in je na strani NIB tudi vodilni raziskovalec v tej mednarodni ekipi, je povedal: »V prvi fazi tega projekta smo razvili nov večstopenjski računalniški postopek, ki nam je omogočil določitev različnih molekularnih procesov, na podlagi katerih je mogoče napovedati ali je razmnoževanje rib zaradi izpostavitve kemikalijam moteno. V drugi fazi bomo razvili računalniški model, ki bo kot vhoden podatek uporabil meritve molekularnih motenj poti neželenih učinkov na ribjih celičnih linijah, izpostavljenih različnim kemikalijam, in napovedoval uspešnost razmnoževanja rib v primeru izpostavitve. Za razvoj modela bomo uporabili koncept Bayesovih mrež in različnih pristopov umetne inteligence, ki nam bodo poleg napovedi toksičnih učinkov omogočili tudi oceno negotovosti teh napovedi.«

Projekt – druga faza projekta SAFE – bo trajala tri leta, sponzorji projekta pa so AstraZeneca, Bayer in Unilever.

Foto: Eawag, aQuaTox-Solutions

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *