Pages Menu
Categories Menu

Posted on 22.01.16 in Svet

Na slavnostni akademiji podeljena priznanja največjim donatorjem in sponzorjem SZF

Na slavnostni akademiji podeljena priznanja največjim donatorjem in sponzorjem SZF

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) priredi vsako leto slavnostno akademijo Zahvalnega dneva donatorjem, sponzorjem in komunikatorjem znanosti. Ustanova se namreč zaveda pomena tovrstnega neodvisnega podpiranja programa, ki omogoča »več znanosti na Slovenskem«. Podpore s strani donatorjev in sponzorjev predstavljajo v zadnjih štirih letih večino vseh denarnih sredstev s katerimi SZF izvaja letne programe. V poslovnem letu 2015 je program SZF podprlo 32 pravnih ter okoli 150 fizičnih oseb. Med pravnimi osebami je bilo kar 27 gospodarskih družb. Število fizičnih oseb je ostalo enako, število pravnih oseb pa se je povečalo za devet v primerjavi z letom 2014. Skupaj so namenili SZF v preteklem letu 43.300 EUR.

Slavnostna akademija SZF 2016-01-14

Največji podporniki programa SZF v letu 2015 so bili BTC, d.d., Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Univerza v Ljubljani, L’Oreal Slovenija, d.o.o., in Izoteh, d.o.o. (vsi Ljubljana) ter Krka, d.d., Novo mesto. Med večje podpornike pa so se ob njih uvrstili še Mercator, d.d., SIQ Ljubljana, Ericsson, d.o.o., Roche, d.o.o., in Optotek, d.o.o. (vsi Ljubljana) ter Inotherm, d.o.o., Prigorica, Melamin, d.d., Kočevje, GEN-I, d.o.o., Krško, Pomurske mlekarne, d.d., Murska Sobota, Branal, d.o.o., Postojna in Janus Trade, d.o.o., Kranj.

Med državljani so bili največji podporniki SZF pokojni akademik Ivan Vidav, Aleš Mižgoj, akademik Mitja Zupančič, Vladimir Koprivnikar, Alenka Malej, akademik Stanislav Kristl, Martin Čopič, Mitja Lainščak, Andrej Brodnik, Marijan Peklaj, Stane Srčič, Jurij Kunaver, Krešo Puharič, Stanko Strmčnik, Miran Veselič (vsi Slovenija) ter Howard Nicol Firth (Velika Britanija).

Posebno priznanje »Prometej znanosti za vzorno donatorstvo« v letu 2015 sta prejela že prej omenjeni Mitja Lainščak in Franc Cvelbar (oba iz Ljubljane).

Za častne člane Kluba prijateljev SZF so bili razglašeni Zofija Klemen Krek, Alenka Malej, akademik Mitja Zupančič in Radovan Kozmos.

Priznanja je dobitnikom izročil direktor SZF dr. Edvard Kobal na slavnostni akademiji v četrtek, 14. januarja 2016 v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

M.V.P.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *