Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 1.03.22 in Univerze

Na UL stopa v veljavo Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju Univerze v Ljubljani

Na UL stopa v veljavo Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju Univerze v Ljubljani

Senat Univerze v Ljubljani je  sprejel Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju in  stopa v veljavo 1. marca 2022. Univerza v Ljubljani se zavzema za akademsko okolje, v katerem ni prostora za nasilje, spolno in drugo nadlegovanje ali trpinčenje. Nesprejemljivo je vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali sovražno okolje. Univerza se zavezuje k aktivni politiki ustvarjanja in ohranjanja akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na njihove osebne okoliščine. Vsi na Univerzi so dolžni spodbujati in razvijati spoštljivo sodelovanje ter si prizadevati za mirno reševanje morebitnih sporov.

Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, ki je objavljen na tej povezavi, določa ukrepe, s katerimi Univerza v Ljubljani ustvarja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb ter postopek in ukrepe v primeru njegovega nespoštovanja.

»S tem pravilnikom Univerza v Ljubljani stopa na pot družbeno ozaveščenih univerz, ki si prizadevajo za varna, sodelujoča in spoštljiva akademska okolja. Iskreno se zahvaljujem delovni skupini, ki je pripravila prvi delovni osnutek besedila in delovni skupini, ki je pripravila končno besedilo. Posebna zahvala za tvorno sodelovanje pri pripravi končnega besedila gre tudi Statutarni komisiji in njenemu predsedniku,«  je poudaril rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič

 

Foto: UL

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *