Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.04.20 in Svet

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) in partnerji z evropskim konzorcijem za razvoj zdravil in diagnostikov za premagovanje infekcij s Covid-19

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) in partnerji z evropskim konzorcijem za razvoj zdravil in diagnostikov za premagovanje infekcij s Covid-19

V okviru razpisa evropskega raziskovalnega programa Obzorja 2020 IMI – Pobuda za inovativna zdravljenja (Horizon 2020 – Innovative Medicines Initiative), ki se je zaključil 31. marca 2020, se je na specialno temo “Razvoj zdravil in diagnostikov za premagovanje infekcij s korona virusom Covid-19” prijavil konzorcij, v katerem ima pomembno raziskovalno vlogo prav NIB.  Prijavljeni projekt nosi akronim FAC – Fight Against Corona!, vodilni partner pa je biotehnološko podjetje EDUCELL d. o. o.

Koordinator projekta dr. Miomir Knežević, direktor podjetja EDUCELL, je sestavil ugleden mednarodni konzorcij, v katerega so se vključili slovenski raziskovalci iz Nacionalnega instituta za biologijo (NIB), Fakultete za farmacijo, Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete in podjetje Omega d. o. o. V tričlanskem Znanstveno-Raziskovalnem Svetu konzorcija sta poleg akademika prof. dr. Franca Strleta še prof. dr. Primož Rožman, dr. Stephen Minger in prof. dr. Bojana Beović z Infekcijske Klinike UKC v Ljubljani. Poleg slovenskih partnerjev sta se v konzorcij vključili še dve univerzitetni bolnišnici iz Italije in Nemčije ter široka mednarodna paleta podjetij iz Italije, Švice, Izraela, Indije, Velike Britanije, Nemčije in ZDA.

Cilj konzorcija je boj proti koronavirusni bolezni – Covid-1919. V začetku leta 2020 je svet prizadela koronavirusna pandemija Covid-19, imenovana po SARS-2 / CoV-2. Za zdaj so zdravila za hudo bolne okužene posameznike slabo učinkovita in bolezen Covid-19 pogosto vodi do virusne pljučnice in hudega zapleta, tako imenovanega ARDS (akutni stresni respiratorni sindrom), ki ima visoko smrtnost (do 50%). To je posledica, za ta virus značilne, burne imunske reakcije zaradi več vrst izločanih molekul,  imenovanih citokinov –  interlevkinov, kemokinov in drugih faktorjev, kar poimenujemo »citokinski vihar«. Burni vnetni imunski odziv ni le smrtno nevaren zaradi zadušitve, kar lahko delno preprečimo z dodajanjem kisika z respiratorji, ampak ima za posledico trajno poškodbo pljuč, fibrozo in zmanjšanje kakovosti življenja prebolevnikov.

Ker je cepivo za ta virus šele v razvoju, je potrebno nemudoma razviti učinkovite načine zdravljenja, da bi zmanjšali vnetni proces in trajne okvare pljuč. S temi cilji  je bil ustanovljen mednarodni konzorcij za razvoj novih zdravil za zdravljenje CoV-2 in ARDS pri okuženih osebah. V prvem delovnem sklopu FAC! projekta bodo uporabili protivirusno zdravilo, ki ga bodo z inovativnim pristopom vnesli v okužene celice in preprečili razmnoževanje SARS CoV-2 virusa.

Pri bolnikih, kjer se bo že pojavil citokinski vihar in ARDS, pa bodo uporabili mezenhimske matične celice – MSC, ki delujejo kot naravni imunosupresivni agensi. Ker jih oslabljeni organizem obolelih ne razvije dovolj, jih moramo dodajati. S temi celicami lahko bistveno zavremo burno imunsko reakcijo in s tem preprečimo stopnjevanje ARDS-ja. MSC celice zdravih donorjev se razmnožijo v bioreaktorju in se jih nato dodaja bolniku v ustrezni količini, kar zagotavlja podjetje Educell iz Trzina.

Konzorcij FAC! vključuje člane s strokovnim znanjem na področju celične terapije, inženiringa bioreaktorjev in medicinskih pripomočkov, identifikacije in karakterizacije virusov, biofarmacevtske proizvodnje, kritične oskrbe bolnikov, vodenja kliničnega preizkušanja novih zdravil ter poznavalce regulativnih zadev. Projekt je usmerjen k dvema ciljema: pri bolnikih, ki so že hudo bolni z boleznijo CoV-2 (COVID-19) in ARDS, bomo razvili in standardizirali terapevtske celice (MSC), ki so se izkazale za učinkovite. S tem bi zmanjšali potrebo po dihalnih napravah za zmanjšanje vnetja pljuč in življenjsko prizadetost. Drugi cilj je preprečiti razvoj komplikacij in vnetja pljuč ter vzporedno klinično preskusiti učinkovitost nove protivirusne spojine, s katero bi lahko preprečili, omejili ali celo izkoreninili virusno obremenitev pri osebah, okuženih s CoV-2.

V projektu bodo hkrati razvijali sposobnost bioinženiringa naslednje generacije za razvoj biofarmacevtike protivirusnih zdravil ter za razvoj populacij terapevtskih matičnih celic, s čimer bi lahko množično pospešili  zdravljenje svetovne populacije, okužene s tem zahrbtnim patogenom.

Skupina Nacionalnega instituta za biologijo pod vodstvom prof. dr. Tamare Lah Turnšek je v tem projektu prevzela vodenje sklopa, je ob tem povedala: » NIB bo prevzel vrednotenje terapevtskih pripravkov mezenhimskih matičnih celic (MSC) in izboljšav njihove učinkovitosti z modelnimi raziskavami medceličnih interakcij virusnega vnetnega procesa«.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *