Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 18.01.19 in Svet

Najkomunikatorji znanosti leta 2018

Najkomunikatorji znanosti leta 2018

Osrednji letni dogodek, ko so v ospredju odlični komunikatorji znanosti, poteka v okviru Slovenske znanstvene fundacije na Zahvalni dan donatorjem, sponzorjem, partnerjem in komunikatorjem znanosti. Letos bo potekal 22. januarja 2019 ob 18. uri v Prešernovi dvorani SAZU (Novi trg 4 v Ljubljani). Na slavnostni akademiji bodo podeljena priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, častni naziv Zvezda 24. slovenskega festivala znanosti ter Komunikator znanosti leta 2018.

Komuniciranje znanosti ima bistven vpliv na ozaveščenost državljanov o razvojni vlogi znanosti v sodobni družbi. Je osnovno sredstvo in s tem način popularizacije znanosti. Slovenski raziskovalci, učitelji, umetniki in novinarji se tega vedno bolj zavedajo. Vedno več se jih, zlasti mlajših in mladih, odloči odzvati se izzivom predstavljanja, razlaganja, navduševanja in vključevanja zainteresiranih državljanov v znanstvene dogodke in procese. Pri tem je pomembno, da ob vedno širši ponudbi aktivnosti promocije znanosti raste tudi kvaliteta izvedb, pa naj gre za uporabo tiskanih ali elektronskih medijev. Zato je Slovenska znanstvena fundacija (SZF) že zgodaj v svojem izvajanju poslanstva na Slovenskem zasnovala in začela uresničevati promocijo odličnosti komuniciranja v zvezi z znanostjo s podeljevanjem priznanj in častnih nazivov.

Priznanja za dosežke na področju komuniciranja znanosti

SZF podeljuje enkrat letno več vrst priznanj za dosežke posameznikov, skupin in organizacij, ki se posvečajo komunikaciji znanosti, o znanosti in za znanost s splošno javnostjo.

Najstarejša oblika letne podelitve so priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, ki jih podeljuje SZF od leta 2003 dalje. Podeljujejo se najkvalitetnejšim in najodmevnejšim komunikatorjem za življenjsko delovanje in za naj dosežke v zadnjih nekaj letih ter še zlasti v preteklem letu.

Na slavnostni akademiji 22. januarja 2019 bo podeljeno 13 priznanj Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju. Za življenjsko delovanje ga bo prejela Dragica Bošnjak, dolgoletna novinarka za področje znanosti pri časniku Delo.

Za dosežke v zadnjih treh letih bodo priznanje prejeli posamezniki: prof. dr. Barbara Bajd (nekdanja sodelavka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani), izr. prof. dr. Mihaela Brumen (Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru), izr. prof.dr. Anja Lipavic Oštir (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru), Anja Čuček (RTV Slovenija), mag. Timotej Turk Dermastia (doktorski študent Mednarodne podiplomske šole »Jožef Stefan«), izr. prof. dr. Nejc Šarabon (Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem), mag. Robert Turk (Zavod RS za varstvo narave, OE Piran).

Skupinsko priznanje bodo prejela dr. Vesna Stergar in dr. Dušan Teslić (Lek, d.d.), Znanstveni odbor za pripravo in izvedbo Naravoslovne olimpiade Evropske unije, ki je potekala v Ljubljani pomladi 2018, skupina 4 novinarjev (Maja Ratej, Maja Stepančič, Luka Hvalc, Jan Grilc), ki pripravljajo v sodelovanju z raziskovalci oddajo Frekvenca X na Valu 202 ter Oddelek za slavistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem ter Radio Koper za projekt Kotiček za jeziček.

Priznanje za organizacije bo prejelo Slovensko kemijsko društvo.

Komunikator znanosti leta 2018

Finalisti izbora za leto 2018 so prof. dr. Barbara Bajd (nekdanja sodelavka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani), doc. dr. Aksinja Kermauner (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), prof. dr. Borut Likar (Fakulteta za managment Univerze na Primorskem) ter izr. prof. dr. Matej Ogrin (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Znanstveni odbor je sprejel odločitev, da častni naziv Komuikator znanosti leta 2018 priprada prof. dr. Tomu Turku z Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in sicer za izjemno zanimivo in odmevno komuniciranje težav s plastičnimi snovmi (plastiko) ter o biodiverziteti našega planeta.

SZF vsako leto izbere tudi najzanimivejšega in najbolj inovativnega komunikatorja znanosti na slovenskem festivalu znanosti, ki ga od leta 1994 tudi organizira. Zvezda slovenskega festivala znanosti za leto 2018 je dr. Zlatko Pflaum iz farmacevtske družbe Lek, člana skupine Sandoz. Na festivalu je udeležencem predstavil inovativnost kot način razmišljanja, delovanja in ustvarjanja. Predstavitev je potekala v obliki delavnice z več miselnimi eksperimenti. Z njihovo pomočjo so udeleženci spoznali na kaj vse morajo biti pozorni, ko iz teorije inovativnosti preidejo v prakso.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *