Pages Menu
Categories Menu

Posted on 19.09.23 in Inštituti

Nove tehnologije pri novih možnosti zdravljenja raka

Nove tehnologije pri novih možnosti zdravljenja raka

Ob svetovnem dnevu raziskav raka pripravlja Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) v torek, 26. septembra 2023 bo ob 14. uri v predavalnici B5 Biološkega središča v Ljubljani predstavitev raziskav Nacionalnega inštituta za biologijo in  pogovor z uglednimi strokovnjaki, raziskovalci in zdravniki.

Dogodek in diskusija bosta predstavila novosti na področju raziskav raka in  možnosti prenosa le-teh do bolnikov v kliniko, na omizju  pa bodo  predstavili poglede različnih deležnikov kot so raziskovalci, zdravniki in predstavniki onkoloških bolnikov ter poudarili pomen razumevanja bolezni – raka in potrebo po povezovanju med različnimi deležniki.

Uvodni pozdrav prof. dr. Maje Ravnikar, direktorice NIB

Predstavitev evropskega projekta CutCancer, izr. prof. dr. Bojana Žegura

Uvodno predavanje doc. dr. Klementine Fon Tacer (Texas Tech University, ZDA) z
naslovom »Heterogenost tumorjev vodi v odpornost na zdravljenje – od analiz posameznih celic do 3D tumorskih modelov in vitro za boljšo diagnozo in zdravljenje«

Razprava na omizju, kjer bodo o novih tehnologijah pri iskanju bioloških označevalcev in tarč za zdravljenje raka, o pomenu povezovanja znanosti in klinike, nujnosti interdisciplinarnosti ter sinergije znanj ter o prihodnosti poskusov na živalih v luči novih in vitro modelov raka spregovorili:

  • prof. dr. Maja Čemažar, Onkološki inštitut Ljubljana,
  • Luka Dobovišek, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana,
  • Klara Čampa, osebna izkušnja,
  • doc. dr. Klementina Fon Tacer, Texas Tech University in
  • doc. dr. Barbara Breznik, Nacionalni inštitut za biologijo.

Dogodek je namenjen strokovni javnosti, znanstvenikom in raziskovalcem javnih ter zasebnih institucij, zdravnikom univerzitetnih in kliničnih ustanov ter bolnišnic, strokovnjakom NIJZ, članom Zdravniške zbornice, nevladnim organizacijam, odločevalcem ter predstavnikom politike.

 Registriracija na povezavi: https://forms.gle/MxdJ4dXggtQuXPPt9

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *