Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 5.12.18 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Odlična znanost za odličnost v družbi, Kemijski inštitut

Odlična znanost za odličnost v družbi, Kemijski inštitut

Na Kemijskem inštitutu (KI) so v okviru 2. simpozija Janka Jamnika pripravili srečanja za mlade znanstvenike, ki so tako ali drugače vpeti v znanstvenoraziskovalno delo in načtujejo v znanosti tudi svojo karierno pot. Pomenljivi naslov, Odlična znanost za odličnost v družbi, je bil vsekakor ustrezen ob motivacijsko in informativno dobro pripravljenem nagovoru direktorja inštituta prof. dr. Gregorja Anderluha. Številnem mladim znanstvenicam in znanstvenikom je pojasnil delo inštituta, raziskovalno opremo, raziskovalne oddelke, način raziskovanja, bazično in aplikativno usmerjenost raziskav, povezovanje z industrijo, z drugimi inštituti in vpetost v mednarodne projekte. Poseben poudarek je namenil motivaciji za znanstveno in raziskovalno delo, ki je sicer naporno, prežeto z entuaziazmom, a je pomembna osnova za doseganje vrhunskih rezultatov in uspešnost v karieri. Simpozij je vodila prof. dr. Nataša Novak Tušar.

Dr. Urška Slapšak z Mlade akademijepa je v predstavitvi “Kako postati odličen mlad znanstvenik/znanstvenica”, tudi na lastnem primeru opisala izkušnje pri prehojeni poti mlade znastvenice. Ta je polna tako vzponov kot padcev, nihanja v motivaciji, nenehnega učenja, pa tudi sprejemanja kritike in seveda pohvale. Pot in zahteve pa so lažje, če se vključuješ v svoja socialna omrežja, kot je npr. društvo Mlada akademija, ki združuje doktorske študente in zgodnje karierne raziskovalce.

Svoje raziskovalno delo pa so predstavili tudi odlični mladi znanstveniki Kemijskega inštituta:

Dr. Alen Vižentin – Electrochemical reaction mechanism of metal-organic batteries studied by operando infrared spectroscopy

Dr. Andraž Krajnc – Solid-state NMR study of mixed-linker metal-organic frameworks

Dr. Aljoša Bolje – Polydentate pyridyl-mesoionic carbenes: efficient ligands for catalysis

Dr. Miha Grilc – Microkinetic model development for catalytic processes in a three-phase slurry reactor

Dr. Jure Borišek – A new Water-Assisted Catalytic Mechanism in Glycoside Hydrolases

Dr. Tina Lebar – Reprogramming mammalian cells with designed transcription factors

Dr. Tea Lenarčič – Understanding NLP – plant membrane interaction

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *