Pages Menu
Categories Menu

Posted on 18.09.14 in Featured, Galerije, Kreativnost

OTVORITEV MEDNARODNEGA SLOVENSKEGA BIENALA OBLIKOVANJA BIO 50

OTVORITEV MEDNARODNEGA SLOVENSKEGA BIENALA OBLIKOVANJA BIO 50

Pravkar se je zgodila otvoritev mednarodnega slovenskega bienala oblikovanja BIO 50. Bienale praznuje letos že svojo petdeseto obletnico in je najstarejši mednarodni oblikovalski dogodek v Evropi.

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani so danes predstavili rezultate šestmesečnega dela enajstih mednarodnih skupin, ki so razvijale projekte v tesnem sodelovanju s slovenskimi podjetji. Tokratni kustos bienala, belgijski oblikovalec, profesor in kritik, Jan Boelen, je razvil popolnoma nov koncept, ki ne temelji na običajni razstavi oblikovalskih dosežkov, temveč na produkcijski platformi, znotraj katere se z eksperimentiranjem, mreženjem, sodelovanjem najrazličnejših profilov razvijajo številni projekti z dolgoročnejšo perspektivo.

Delo skupin je ocenila mednarodna žirija, ki jo sestavljajo industrijski oblikovalec Konstantin Grcic, komentatorka oblikovanja Alice Rawsthorn in oblikovalec ter profesor Saša J. Mächtig. Na slavnostni otvoritvi bienala so ravnokar podelili glavno nagrado za najboljše sodelovanje v okviru BIO 50 je prejela skupina Nanoturizem, ki sta jo vodila mentorja Tina Gregorič in Aljoša Dekleva. Častne pohvale pa so prejele skupine Oblikovanje življenja, Motorne enote in Sistem mode.

Izjava žirije

“Projekti v okviru BIO 50 so nas izjemno navdušili s svojo kakovostjo, dinamičnostjo in originalnostjo, še posebej, ker naslavljajo številne pomembne in sporne teme, s katerimi se sooča sodobno oblikovanje. V obdobju, ko se na mnogih področjih soočamo z radikalnimi in potencialno destruktivnimi spremembami, ima BIO 50 zahvaljujoč prizadevnosti, odločnosti in viziji Jana Boelena in njegovih nadarjenih sodelavcev nepogrešljivo vlogo pri oblikovanju možnih rešitev za našo prihodnost.”

Nagrada za najboljše sodelovanje BIO 50: Nanoturizem

Nanoturizem je izjemen primer uporabe iznajdljivosti oblikovalske stroke pri ponovnem razvoju in oživitvi pomembnega področja tako slovenskega kot tudi drugih gospodarstev. Kakovost posameznih projektov je izjemno visoka. So originalni, privlačni in tako pragmatični, da v sebi nosijo obljubo trajnosti. Z vidika sodelovanja je Nanoturizem ambiciozen in hkrati zelo zapleten. Skupina je v interakciji z lokalnimi skupnostmi izkazala občutljivost in šarm, hkrati pa prikazala vedno bolj eklektično naravo oblikovanja in njegov potencial, da izboljša kakovost vsakdanjega življenja. Mentorja: Aljoša Dekleva in Tina Gregorič.

Častna pohvala: Oblikovanje življenja

Vedno bolj pomemben vidik oblikovanja je ponovna interpretacija njegovega odnosa do znanosti, ki ga je skupina Oblikovanje življenja predstavila na neobičajno duhovit, provokativen in polemičen način. Mentorja: Jurij Krpan; William Myers.

Častna pohvala: Motorne enote

S svojo preprosto, živahno izpeljano idejo je skupina Motorne enote ustvarila vznemirljiv prispevek k porajajoči se kulturi “naredi si sam” ustvarjalcev in popravljalcev. Mentorji: Gaspard Tiné-Berès, Tristan Kopp.

Častna pohvala: Sistem mode

V času, ko se srečujemo z vedno večjim zanimanjem za tradicijo folklore in domačih obrti, je skupina Sistem mode oblikovala inteligenten in privlačen pristop k dvigovanju zavesti o lokalnem viru, ki mu Slovenci namenjajo premalo pozornosti. Mentorji: Tina Hočevar, Eugenia Morpurgo, Evan Frenkel.

Do decembra se bo na številnih prizoriščih v Ljubljani odvijal bogat program razstav, predstavitev, delavnic, srečanj in predavanj pod skupnim naslovom »BIO zdaj«. Razstava BIO 50 bo na ogled v MAO, Galeriji Jakopič in Moderni galeriji v Ljubljani.

Bienale oblikovanje v Ljubljani predstavlja rezultate šestmesečnega sodelovalnega procesa

BIO 50, Bienale oblikovanja, bo z otvoritvijo 18. septembra 2014 v Ljubljani predstavil rezultate šestmesečnega sodelovalnega procesa več kot 120 oblikovalcev, multidisciplinarnih strokovnjakov, institucij in podjetij. Nagrade za najboljše sodelovanje bo izbranim podelila žirija BIO 50, ki jo sestavljajo oblikovalec Konstantin Grcic, komentatorka oblikovanja Alice Rawsthorn in oblikovalec ter profesor Saša J. Mächtig. Pred otvoritvijo bo potekal pogovor z Alice Rawsthorn, Justinom McGuirkom in Janom Boelenom.

Enajst skupin, združenih znotraj eksperimentalnega koncepta BIO 50, se je ukvarjalo s temami: Dostopno življenje, Spoznaj svojo hrano, Javna voda – javni prostor, Hoja po mestu, Skrite obrti, Sistem mode, Hekanje gospodinjskih aparatov, Nanoturizem, Motorne enote, Opazovati vesoljein Oblikovanje življenje, ter ustvarilo posebne projekte, ki so jih razvili in uresničili v času bienala.

Po intenzivnem raziskovanju, kjer sta bila sodelovanje in učenje temeljni vrednoti, so rezultati izjemno raznoliki, od serije gospodinjskih aparatov, razvitih na podlagi enakih načel, ki oblikujejo odprtokodno programsko opremo, do vrtnega paviljona, razvitega skupaj z lokalnimi prebivalci, kar naj bi spodbujalo nove razprave o hrani. Ostali rezultati vključujejo performativni poskus, ki preizprašuje način, kako doživljamo hojo po mestu, pa tudi večnamenski motor, ki služi kot orodje za preživetje v distopični viziji prihodnosti.

»Otvoritveni teden BIO 50 bo vrhunec dolgoročnega procesa, ki se je začel pred približno letom dni z aktiviranjem lokalnih in mednarodnih strokovnjakov, saj se bodo vsi vpleteni srečali v Ljubljani,« je dejal glavni kustos BIO 50 Jan Boelen. »Poleg predstavitve procesov in projektov ekip, ki bo ponudila vpogled v možne prihodnosti oblikovanja, bo močan poudarek na ustvarjanju povezav z mestom na vseh ravneh. Od serije razprav, katerih cilj je ustvariti lokalne oblikovalske politike, do dogodkov, ki se bodo dogajali po vsem mestu, bo zgolj prisotnost mnogih, mnogih predstavnikov, ki so sodelovali v BIO 50, v Ljubljani med otvoritvenim tednom ustvarila prav posebno dinamiko

BIO je bil ustanovljen leta 1964 kot prvi bienale industrijskega oblikovanja v Evropi. Ob svoji 50-letnici v letu 2014 se podaja na pot drzne preobrazbe iz tradicionalne razstave predmetov industrijskega oblikovanja v šestmesečni proces sodelovanja. Namen BIO 50 je krepitev lokalnih in mednarodnih oblikovalskih omrežij, iskanje alternativ za že uveljavljene sisteme s pomočjo oblikovanja ter ustvarjanje osnov za prožne strukture, ki se bodo lahko razvijale naprej tudi po zaključku bienala. S svojim eksperimentalnim pristopom in ambiciozno zastavljenimi cilji je BIO 50 postal študija možnih prihodnosti oblikovanja in oblikovalskih dogodkov v sodobnem svetu.

BIO 50 obsega razstavo 3, 2, 1 TEST, ki predstavlja rezultate procesa vsake skupine, in retrospektivno razstavo Bienale (industrijskega) oblikovanja skozi petdeset let, ki ju dopolnjuje program spremljevalnih dogodkov, imenovan ZDAJ.

Letošnjo izvedbo bienala sta podprla glavna partnerja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in njen Regionalni center kreativne ekonomije ter podjetje Eles, d. o. o., ki podpirata koncept dogodka, njegov interdisciplinarni pristop in nekatere teme. Pridružili so se jima tudi številni drugi pokrovitelji, partnerji in podporniki, ki s svojo podporo omogočajo, da se BIO v novem inovativnem formatu čedalje bolj vzpostavlja kot relevanten mednarodni dogodek.

IZBOR, TEME IN PROCES DELA

Konceptualna sprememba dogodka je bila dobro sprejeta doma in v tujini, saj se je na mednarodno vabilo za sodelovanje prijavilo rekordnih 593 prijaviteljev iz 56 držav. Na podlagi prijav je kustos Jan Boelen s so-kustosinjama Majo Vardjan in Cvetko Požar ter mentorji posamezne teme izbral več kot 100 udeležencev najrazličnejših profilov iz 20 držav, ki so za izhodišče svojega dela izbrali eno od enajstih razpisanih tem: Dostopno življenje, Spoznaj svojo hrano, Javna voda – javni prostor, Hoja po mestu, Skrite obrti, Sistemi mode, Hekanje gospodinjskih aparatov, Nanoturizem, Motorne enote, Opazovati vesolje in Oblikovanje življenja.

Po uvodni konferenci BIO 50 v februarju, ki je v Ljubljano privabila več kot 200 udeležencev in drugih gostov, se je pričelo skupno delo članov skupin. Za vsako skupino so mednarodni in slovenski mentorji izdelali delovno navodilo, s pomočjo katerega so vodili proces dela v obdobju šestih mesecev. Delo je potekalo tako na terenu kot preko spleta, pri tem pa so se sodelujoči posluževali ustvarjalnih in nepričakovanih postopkov pri komunikaciji, organizaciji dela in napredovanju njihovih oblikovalskih procesov. »Od nenehnega medsebojnega pošiljanja razglednic med člani ekipe Hoja po mestu do večerij preko Skypa z raznolikimi sestavinami, ki jih je organizirala skupina Spoznaj svojo hrano,so nas sodelujoči presenečali na neštete načine ter izkazovali navdihujočo iznajdljivost in neizmerno navdušenje,« je dejal kustos BIO 50 Jan Boelen.

Člani skupin so v večmesečnem obdobju s svojimi raznolikimi izkušnjami, znanjem in motivacijo ter z različnimi pristopi razvili enega ali več projektov za predstavitev na bienalu. V skupini Skrite obrti je BIO oblikovalce povezal s slovenskimi podjetji k sodelovanju v raziskovalnem procesu, ki bi privedel do novih načinov razumevanja obrti. Razvoj projektov je potekal v sodelovanju s podjetji Steklarna Hrastnik, Tiporenesansa, Kamena, Petrič, Rokodelski center Ribnica in Interseroh & Consensus & Plastika Skaza. Poleg že omenjenih večerij po Skypu je skupina Spoznaj svojo hrano razvijala možne scenarije za prihodnost na področju hrane in je zasadila muzejski vrt. Medtem ko je skupina Oblikovanje življenja preiskovala prepletenost med biologijo, znanostjo in oblikovanjem ter možnimi življenjskimi oblikami v ekstremnih življenjskih pogojih, je skupina Opazovati vesoljeraziskovala nove zamisli, ki bi jih lahko zanetila prisotnost človeka v vesolju. Skupina Hekanje gospodinjskih aparatovbo predstavila scenarij »shekanih« gospodinjskih aparatov na podlagi odprtih programskih vmesnikov ter programiranih predmetov. Skupina Motorne enote je razstavljen, zamenljiv in odstranljiv Tomosov motor uporabila na napravah, kot so stroj za izdelavo opeke, motocikel, žaga, vodna črpalka in čoln. Poglavitne teme skupine Sistem mode predstavljajo raziskovanja slovenskega materiala – lokalne volne in razvoj novega proizvodnega sistema, oblikovanja in prodaje oblačil. Skupina Javna voda – javni prostorse je lotila različnih projektov o vodi v javnem prostoru, kot so na primer megleni vrt, vodnjak štirih letnih časov, namakalni sistem in drugo. Skupina Hoja po mestu je ustanovila Agencijo za hojo, ki bo raziskovala in spodbujala različne načine hoje v urbanem prostoru. Skupina Dostopno življenje se poglablja v potencial praznih, neuporabljenih stavb, razvija strukture in programe za obuditev življenja znotraj skupnosti v soseskah in se spopada s temami v okviru dostopnega lastništva. Skupina Nanoturizem išče alternative obstoječi turistični industriji, predlaga nove možnosti na mikroravni in širi projekt izven Ljubljane v Maribor, Vitanje in Zagreb.

BIO 50

BIO 50 obsega razstavo 3, 2, 1 TEST s prikazanimi rezultati procesa sodelovanja, retrospektivno razstavo Bienale (industrijskega) oblikovanja skozi petdeset let, in program spremljevalnih dogodkov, imenovan ZDAJ.

Razstava BIO 50: 3, 2, 1 … TEST bo na ogled od 18. septembra do 7. decembra 2014 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Galeriji Jakopič in Moderni galeriji v Ljubljani. Predstavlja rezultate procesa sodelovanja v okviru tem vsakdanjega življenja: Dostopno življenje, Spoznaj svojo hrano, Javna voda – javni prostor, Hoja po mestu, Skrite obrti, Sistemi mode, Hekanje gospodinjskih aparatov, Nanoturizem, Motorne enote, Opazovati vesolje in Oblikovanje življenja, in prikazuje možne prihodnosti oblikovanja. Teme so predstavljene enovito na posameznem razstavišču, nekaj pa jih sega tudi izven njih (vrt skupine Spoznaj svojo hrano in kontejner skupine Dostopno življenje ob gradu Fužine, eden od projektov skupine Javna voda – Javni prostor v središču Ljubljane …) ali pa so na voljo kot storitve (na primer: hotel BIO 50 skupine Nanoturizem ali projekt skupine Hoja po mestu).

Oblikovalec razstave BIO 50 je Matic Vrabič, avtor celostne grafične podobe je Ajdin Bašić.

Glavno razstavo BIO 50 spremlja razstava Bienale (industrijskega) oblikovanja skozi petdeset let, ki bo na ogled v Galeriji Jakopič. Muzej za arhitekturo in oblikovanje, v okviru katerega od leta 1972 deluje BIO, hrani bogat arhiv, katerega dokumentacija priča o zgodovini bienala ter zgodovini oblikovanja v Sloveniji, v republikah nekdanje skupne države Jugoslavije in ne nazadnje tudi v ostalih državah, ki so redno ali občasno sodelovale na BIO. Temelj muzejske zbirke oblikovanja so tudi dela (domača in tuja), ki so bila razstavljena na BIO in katerih izbor bo predstavljen na razstavi. Bienale industrijskega oblikovanja je bil uradno ustanovljen v jeseni leta 1963 na pobudo Mestnega sveta Ljubljane, Gospodarske zbornice SRS in strokovnih društev kot dvoletna primerjalna razstava jugoslovanskih in tujih dosežkov industrijskega oblikovanja. Prvo razstavo, ki je bila v Ljubljani leta 1964, so zavestno poimenovali jugoslovansko razstavo z mednarodno udeležbo. Zaradi množičnega odziva oblikovalcev iz tujine so že drugi bienale (1966) poimenovali mednarodni bienale industrijskega oblikovanja.

Kot je izpostavila Cvetka Požar, kustosinja zgodovinskega dela Bienala oblikovanja: »BIO je bil v šestdesetih letih ob milanskem trienalu eden najpomembnejših oblikovalskih dogodkov v evropskem prostoru in tudi prvi tovrstni bienale na svetu. Množično so se ga udeleževali tako oblikovalci iz zahodno- kot tudi vzhodnoevropskih držav.« BIO je več kot štirideset let temeljil na konceptu, ki so ga zastavili ob prvi bienalni razstavi. Z bienalno razstavo in s spremljevalnimi dogodki so v polstoletnem obdobju spodbujali in kontinuirano vzpostavljali diskurz o oblikovanju. S časom so se pojavile nove naloge in vprašanja, pred katerimi se je znašla družba in z njim posledično tudi oblikovanje. Te so na začetku 21. stoletja zahtevale drugačno vsebinsko zasnovo razstave. »BIO je še vedno stalnica v našem prostoru, ki danes, bolj kot kadarkoli prej, ne samo vzdržuje stik z mednarodnim prostorom, temveč v naše okolje prinaša in tudi sam vzpostavlja novosti, spodbude, predvsem pa alternative obstoječemu delovanju.« Seznami preteklih bienal, izbor bibliografije, spremljevalnih dogodkov in vsa nagrajena dela v zgodovini BIO bodo objavljeni na www.bio.si.

Zgodovinski presek Bienala oblikovanja ter razvoj in rezultati projektov vsake skupine bodo objavljeni v spremljajoči knjigi Oblikovanje vsakdanjega življenja, katere sozaložnik je ugledna založba Park Books. Vključevala bo besedila in intervjuje z uglednimi teoretiki in drugimi strokovnjaki, kot so Slavoj Žižek, Chantal Mouffe, Alice Rawsthorn, Justin McGuirk, Konstantin Grcic, David Crowley, Thomas Lommee, Liesbeth Huybrechts, Jan Boelen, Cvetka Pozar in drugi. Izšla bo v ločeni slovenski in angleški izdaji.

Poleg vizij o prihodnosti in refleksij na preteklost bo za poživitev mesta Ljubljana v času trajanja bienala poskrbel živahen program spremljevalnih dogodkov BIO 50: ZDAJ, ki vključuje raznolike aktivnosti od razstav, vodenih ogledov, predstavitev in predavanj do otroških ustvarjalnic, pogovorov in delavnic. Program bo v času bienala potekal tako na glavnih prizoriščih razstave v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Galeriji Jakopič in Moderni galeriji kot tudi na drugih lokacijah v Ljubljani in Sloveniji, s posameznimi predstavitvami pa bo segal tudi v Trst in v Zagreb.

Podrobnejši vpogled v razstavo BIO 50 bodo razkrivali nedeljski vodeni ogledi, ki bodo potekali vsako nedeljo ob 11.00. Obiskovalci bodo spoznali razstavo ob razlagi organizatorjev Bienala oblikovanja, kustosov, mentorjev in udeležencev skupin, ogledi pa bodo zasnovani kot maratonski, klasični ali tematski ogledi razstave na različnih prizoriščih. Sočasno ob 11.00 bodo lahko najmlajši na nedeljskih otroških ustvarjalnicah raziskovali teme bienala na ustvarjalen, igriv in zabaven način. Vsak drugi četrtek bo v MAO posvečen debatam o aktualnih temah, ki jih sproža bienale, ter ob izteku bienala še zaključna konferenca o politikah oblikovanja. Za mlade filmske ustvarjalce pripravljamo natečaj kratkih filmov, pri katerem sodelujemo z MMC RTV Slovenija. Bogat bo tudi program razstav na drugih lokacijah, med katerimi velja izpostaviti razstavo mikrofonov oblikovalca Marka Turka, fotografij Instagram z naslovom Prenašamo energijo in razstavo arhitektke Rianne Makkink. Pestro dogajanje spremljevalnega programa ZDAJ, v katerem sodelujemo z drugimi organizatorji, bo v času bienala razgibal ljubljansko oblikovalsko sceno, med drugimi bodo na ogled razstava Gorenje na dotik, Nova valuta v modi, Telo, tekstil, spomin in številni drugi dogodki. Dogodki iz programa BIO 50: ZDAJ so objavljeni na spletni strani www.bio.si!

 

V nadaljevanju si lahko pogledate galerijo fotografij bineala BIO 50, ki jih je posnel Igor Domijan:

_MG_1106 _MG_1104 _MG_1103 _MG_1099 _MG_1095 _MG_1088 _MG_1082 _MG_1075 _MG_1068 _MG_1186 _MG_1180 _MG_1179 _MG_1176 _MG_1172 _MG_1169 _MG_1166 _MG_1165 _MG_1162 _MG_1160 _MG_1154 _MG_1150 _MG_1148 _MG_1142 _MG_1140 _MG_1138 _MG_1137 _MG_1131 _MG_1127 _MG_1124 _MG_1120 _MG_1118 _MG_1116 _MG_1112 _MG_1109

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *