Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 18.06.19 in Inštituti

Partnerice Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS) podpisale sporazum

Partnerice Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS) podpisale sporazum

Ustanovne partnerice Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), med njimi ARRS, so na Dunaju podpisale sporazum o vzpostavitvi multilateralne sheme vodilne agencije. Gre za prvi tovrsten sporazum v Evropi, ki vključuje več kot tri agencije.  Agencije so s podpisom sporazuma potrdile medsebojno skladnost evalvacijskih postopkov in vzpostavile načelo zaupanja, na katerem temelji shema vodilne agencije

Poleg ARRS partnerstvo CEUS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska).

Sporazum bo raziskovalkam in raziskovalcem iz štirih držav omogočal prijavo skupnih, največ trilateralnih raziskovalnih projektov, z uporabo sheme vodilne agencije pa bodo zanje bistveno zmanjąana administrativna bremena.

»Gre za prvi pomemben korak partnerstva CEUS, ki raziskovalkam in raziskovalcem daje priložnost povezovanja in krepitve obstoječih raziskovalnih povezav ter nudi spodbudo s financiranjem raziskovalnih projektov« je ob podpisu sporazuma dejal direktor ARRS, prof. dr. József Györkös.

Foto: ARRS

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *