Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 21.10.19 in Inštituti

Podelitev Blinčevih nagrad

Podelitev Blinčevih nagrad

Institut Jožef Stefan in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani bosta v četrtek, 24. oktobra 2019 ob 18h v Peterlinovem paviljonu podelila Blinčeve nagrade za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike. Nagrade so bile ustanovljene letos, nagrajence pa izbira odbor sestavljen iz predstavnikov visokošolskih ustanov in raziskovalnih zavodov, ki delujejo na področju fizike. Tokrat bodo podelili  nagrado za fizike na začetku kariere, Blinčevo nagrado za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike in Blinčevo nagrado za življenjsko delo.

Prof. dr. Robert Blinc je bil eden najprodornejših slovenskih znanstvenikov in velja za utemeljitelja uporabe jedrske magnetne resonance (NMR) pri študiju fizike faznih prehodov. Njegovi izsledki na tem in sorodnih področjih so bili podlaga za mnoge aplikacije v novih tehnologijah in industrijski praksi. Ves čas svojega delovanja si je prizadeval za mednarodno primerljivost znanstvene uspešnosti in za umeščanje slovenske fizike v sam svetovni vrh. Kot sodelavec in prijatelj je bil izjemno tankočuten in pronicljiv, na trenutke tudi iskriv in humoren. Imel je tudi eno ključnih vlog pri usmerjanju nacionalne raziskovalne politike. Bil je dobitnik  številnih  najvišjih  jugoslovanskih in slovenskih državnih priznanj, bil član številnih tujih akademij znanosti, najuglednejših mednarodnih strokovnih združenj in uredniških odborov strokovnih revij.

 

Foto: IJS

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *