Pages Menu
Categories Menu

Posted on 18.06.22 in Inštituti, Univerze, Znanstveni dosežki

Podelitev nacionalnih priznanj za donatorstvo in komuniciranje znanosti za leto 2021

Podelitev nacionalnih priznanj za donatorstvo in komuniciranje znanosti za leto 2021

English

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) od leta 2003 podeljuje priznanja Prometej znanosti tako za vzorno donatorstvo, kakor za odličnost v komuniciranju znanosti, od leta 2013 dalje pa tudi častni letni naziv Komunikator znanosti.

 Slovesnost za leto 2021 bo potekala v torek, 21. junija 2022,  ob 12.uri v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije .  Podeljeno bo 6 priznanj za vzorno donatorstvo ter 15 priznanj za odličnost v komuniciranju znanosti. Poleg tega še tri listine s častjo finalista nacionalnega izbora za komuniciranje znanosti ter dve listini s častjo finalista za naziv Komunikator znanosti leta 2021.

Slovesno bo podeljen tudi sam častni naziv Komunikator znanosti leta 2021. Prejel ga bo prof. dr. Alojz Ihan z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Vzorni donatorji SZF

Priznanje bodo prejeli akad. prof. dr. Alenka Šelih, prof. ddr. Barica Marentič Požarnik, prof. dr. Mitja Lainščak, prof. dr. Miha Japelj, prof. dr. Žiga Šmit in dr. Rudolf Kropivnik.

Odlični komunikatorji znanosti

Komuniciranje znanosti na Slovenskem v letu 2021 je bilo v veliki meri usmerjeno v izboljšanje javnega razumevanja SARS-CoV-2 OZIROMA Covida-19 ter v dialog raziskovalcev in ostalih intelektualcev z državljani o pomenu ved znanosti, ki so zaradi pandemije stopila v ospredje (mikrobiologija, imunologija).

Komuniciranje znanstvenih odkritij in spoznanj v zvezi s pandemijo in razvojem cepiv je bilo v letu 2021 zelo popularno. Pomenilo je tako poglabljanje aktivnosti, ki so jih posamezniki in interesne skupine začeli izvajati že v prvem letu pandemije (2020), kakor tudi aktiviranje novih pobud-med njimi spoštljivi in empatični pogovori z materami v stiski (Science Mamas’ Vaccine Forum), o ustreznosti zaščitnih mask različnih proizvajalcev (skupina prof. dr. Maja Remškar s sodelavci), o predelavi in vizualizaciji strukturnih podatkov iz javno dostopnih virov o pandemiji (Znanstveno društvo Sledilnik).

Znanstveniki-komunikatorji znanosti so se zavzemali tudi za zanesljive znanstvene vsebine (izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik) in za ustrezno popularizacijo imunologije, mikrobiologije in sintezne biologije pri posredovanju ugotovitve splošni javnosti (izr. prof. dr. Mojca Benčina, organizacijski odbor simpozija V vrtincu sprememb).

Več odličnih komunikatorjev (Marjan Žiberna, dr. Tilen Genov) se je ukvarjalo s problematiko biotske raznovrstnosti, s podnebnimi spremembami in okoljem. Pozornost ostalih prejemnikov priznanja Prometej znanosti, pa je bila usmerjena v naravoslovne in medicinske vede (Iztok Konc), v kognitivne znanosti in umetno inteligenco (dr. Mojca Vizjak Pavšič), v vesoljsko fiziologijo (prof. dr. Igor Mekjavič) ter na še nekatera druga področja znanosti.

Prof. dr. Alojz Ihan – Komunikator znanosti leta 2021  S to častjo želi SZF nagraditi izjemnega univerzitetnega profesorja in raziskovalca na področju mikrobiologije in imunologije. Je eden osrednjih in zaupanja vrednih, predvsem pa konsistentnih strokovnih komentatorjev epidemije oziroma pandemije na Slovenskem. Odlikuje se v strpnem, empatičnem javnem razpravljanju s širokim krogom sogovornikov. Po drugi strani pa dobro pozna težave komuniciranja znanosti, ki jih sprožajo družabna omrežja, težave komuniciranja, ko nastopajo govorci o zadevah, ki so izven njihove domene in težave zaradi razkolov znotraj posameznih znanstvenih disciplin.

Profesor Ihan je tudi med letom 2021 na vse to opozarjal, zlasti s svojim vzgledom odličnega suverenega komunikatorja pa pokazal, kaj, kako in koliko lahko kot klinični mikrobiolog in imunolog komunicira s splošno javnostjo tako s sestavki v dnevnem časopisju, v okviru radijskih in televizijskih oddaj ter na spletu.

Med nominiranci za častni letni naziv Komunikator-ica znanosti bosta prof. dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani ter dr. Zarja Muršič iz Znanstvenega društva Sledilnik, Ljubljana, prejela listino finalista/finalistke nacionalnega izbora.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *