Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 12.11.19 in Featured, Inštituti

Podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB)

Podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB)

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je  podelil nagrade in priznanja Nacionalnega inštituta za biologijo, poimenovana po prof. dr. Miroslavu Zeiu, ki je bil eden njegovih ustanoviteljev.  Podeljene so bile posameznikom za njihove izjemne dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav ved o življenju ter uresničevanja vizij in poslanstva NIB.

Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2019 sta prejeli dr. Tanja Dreo in pridr. prof. dr. Nataša Mehle.

Nagrajeni  znanstvenici povezuje isti (skupni) cilj – to je prenos znanja v prakso, k odlični diagnostiki rastlinskih mikrobnih povzročiteljev bolezni. Njuni znanstveni poti sta se prekrižali in tekli vzporedno na področju:

  •        biologije, epidemiologije in raznovrstnosti bakterij v primeru dr. Tanje Dreo
  •        ter viroidov, virusov in fitoplazem, v primeru dr. Nataše Mehle.

Njune raziskave je prepoznala širša znanstvena javnost in danes sodita v sam vrh evropskih in svetovnih strokovnjakov na specifičnih področjih njunega delovanja. Z odličnimi znanstvenimi publikacijami in s sodelovanjem pri pripravi mednarodnih standardov, sta v letošnjem letu uspeli skupaj s sodelavci postati del dveh konzorcijsko organiziranih laboratorijev – prvih tovrstnih evropskih referenčnih laboratorijev. Nacionalni Inštitut za Biologijo je bil izbran med več vrhunskimi inštitucijami kot del konzorcijev na mednarodnem razpisu. V evropskem referenčnem laboratoriju za bakteriologijo, naloge NIB-a vodi dr. Tanja Dreo, v evropskem referenčnem laboratoriju za viroide, viruse in fitoplazme pa dr. Nataša Mehle.

Nagrado za izjemno doktorsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo je prejel dr. Klemen Čandek.

Dr. Klemen Čandek je nalogo izdelal pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža Kuntnerja. Naslov naloge je »Vloga disperzije pri speciaciji, razširjenosti in vzorcih vrstne pestrosti pajkov s poudarkom na čeljustarjih Karibskega otočja«. Tema njegovih raziskav je biodiverziteta pajkov in kot taka ni in ne more biti lokalna tema. Raziskava je imela toliko zanimivih rezultatov, da jih je dr.  Čandek v soavtorstvu objavil v 6 znanstvenih člankih v uglednih znanstvenih revijah. Članki pa so bili že 80-krat citirani!

Priznanja pa so prejeli tudi vsi mladi sodelavci NIB, ki so v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019 pridobili doktorske nazive dr. Jana Tomc, dr. Maja Križnik, dr. Maja Opalički Slabe, dr. Klemen Čandek.

Izr. prof. dr. Maruša Pompe Novak, vodja infrastrukturnega centra NIB, pa je predstavila tudi nov presevni elektronski mikroskop (TEM). Od letošnjega septembra je infrastrukturni center NIB dopolnjen z novim presevnim elektronskim mikroskopom Talos L120C, v vrednosti 570.000 €, ki je bil nabavljen z združevanjem sredstev Nacionalnega inštituta za biologijo, Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije preko Paketa 17, Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Kemijskega inštituta.

 Novi elektronski mikroskop bo omogočil nemoteno nadaljevanje tekočih raziskav, ki so zadnjih 20 let potekale na TEM Philips 100, hkrati pa bo omogočil nadaljnji razvoj in dostopnost novih tehnik elektronske mikroskopije. Specializiran je za opazovanje bioloških vzorcev, hkrati pa omogoča vizualizacijo izredno širokega spektra vzorcev, to je vse od izoliranih makromolekul, virusov in bakterij do notranje zgradbe celic gliv, rastlin, živali in človeka z nanometrsko ločljivostjo, zaradi česar ga bodo uporabljali raziskovalci iz različnih inštitucij in podjetij za izvajanje velikega števila raznolikih projektov.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *