Pages Menu
Categories Menu

Posted on 14.12.21 in Inštituti, Znanstveni dosežki

Podelitev nagrad Miroslava Zeia 2021 Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)

Podelitev nagrad Miroslava Zeia 2021 Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), ustanovljen  leta 1960  kot Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, se je do danes razvil v pomembno znanstveno institucijo za temeljne in aplikativne raziskave bioloških ter sorodnih naravoslovnih znanosti v širši regiji.

Leto 2021 pa je bilo za NIB prelomno leto. Začeli  so z gradnjo novega Biotehnološkega stičišča NIB, ki je izjemno pomembna investicija v znanstveno-raziskovalno infrastrukturo na področju biotehnologije in ved o življenju, ki bo  okrepila tudi raziskovalno podporo slovenskemu gospodarstvu in start-up okolju.

Nagrade Miroslava Zeia NIB podeljuje posameznikom za njihove izjemne dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav ved o življenju ter uresničevanja vizij in poslanstva NIB.

Slavnostni govornik  bo prof. dr. Franci Demšar, direktor NAKVIS. Častni gost v intervjuju bo prof. dr. Alojz Ihan z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete UL.

Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB za leto 2021 je prejela izr. prof. dr. Jana Žel, vrhunska in mednarodno uveljavljena znanstvenica.

izr. prof. dr. Jana Žel

Svoje, več kot 40-letno raziskovanje rastlin,  je začela in zaključila na NIBu. Prva leta je posvetila razumevanju fiziologije rastlin in bila med pionirji razvoja rastlinskih tkivnih kultur ter s tem tudi rastlinske biotehnologije v Sloveniji. Znanje je prenesla na področje raziskav gensko spremenjenih rastlin, od njihove vzgoje do diagnostike, in to v času, ko so take raziskave šele začenjale svoj vzpon v svetovnem merilu. Ob prvih odobritvah gensko spremenjenih rastlin za trženje in vzpostavljanju zakonodaje s tega področja, se je usmerila v pionirsko delo določanja prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v živilih, krmi, semenih in na poljih. Skupaj s sodelavci je ustanovila akreditiran laboratorij za določanje gensko spremenjenih organizmov, ki v vlogi nacionalnega referenčnega laboratorija tesno sodeluje s pristojnimi ministrstvi. Bila je tudi dolgoletna članica znanstvenega odbora za sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in njihovo trženje pri Ministrstvu za okolje in prostor ter je pomagala pri vzpostavljanju portala biološke varnosti v Sloveniji. Laboratorij si je pod njenim vodstvom pridobil velik mednarodni ugled s sodelovanjem in vodenjem številnih mednarodnih projektov ter intenzivnim sodelovanjem z Evropskim raziskovalnim središčem.

Strokovno nagrado Miroslava Zeia za izjemni prispevek na področju dejavnosti NIB za leto 2021 je prejel mag. Franc Potočnik – pomočnik direktorice in že vrsto let vodja finančno-računovodskega in splošnega področja na NIB.

mag. Franc Potočnik

Danes kot pomočnik direktorice NIB za finančno-računovodsko področje ter pred tem pomočnik direktorja in direktorice za splošne, finančne in kadrovske zadeve tudi v prejšnjih dveh mandatih, je Franc Potočnik ključni dolgoletni sodelavec inštituta, ki je s svojim ekonomskim znanjem, izkušnjami ter znanjem s področja pravne zakonodaje, trudom in pripadnostjo odločilno pripomogel k uspehom inštituta in k začetku gradnje novih prostorov v letošnjem letu. Je idejni avtor vrste uspešnih finančnih odločitev in usmeritev razvoja NIBa.

Nagrado Miroslava Zeia za izjemne znanstveno–raziskovalne dosežke na področju dejavnosti NIB v zadnjih petih letih so prejeli doc. dr. Bojana Žegura in dr. Polona Kogovšek ter doc. dr. David Dobnik.

Znanstvena svetnica dr. Bojana Žegura na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka na NIBu vodi skupino na področju raziskav genetske toksikologije, na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pa je habiltirana za področje »Toksikologija«. Njeno znanstveno raziskovalno delo obsega temeljne in aplikativne raziskave mehanizmov delovanja okoljskih onesnažil, predvsem cianobakterijskih toksinov, bisfenolov, prehranski mutagenov, nanodelcev in ostankov citostatikov v okolju, katerih poznavanje je pomembno pri ocenjevanju njihove nevarnosti in tveganj za zdravje ljudi in za okolje. V zadnjih letih se posveča razvoju novih, alternativnih testnih sistemov in vitro, kot so 3D modeli celičnih linij, za ugotavljanje toksičnosti in genotoksičnosti kemikalij. Taki sistemi že nadomeščajo poskuse na živalih predvsem na področjih raziskav mehanizmov nastanka določenih bolezni, kot je na primer rak, v bližnji prihodnosti pa bodo nadomestili tudi testiranja škodljivih učinkov kemikalij na poskusnih živalih.

dr. Bojana Žegura

Dr. Polona Kogovšek in doc. dr. David Dobnik sta nagrajena za vzpostavitev tesnega sodelovanja s podjetji prehranske in farmacevtske industrije,česar pomembna nadgradnja je tudi ustanovitev že drugega odcepljenega podjetja Nacionalnega inštituta za biologijo – Niba Labs. To je v letu 2021 pričelo rutinsko določati lastnosti virusnih vektorjev za genska zdravljenja. S svojim delom zelo uspešno promovirata vrhunsko znanje NIBa v Sloveniji in tujini. Skupaj s sodelavci sta že dosegla, da so NIB domača in tuja visokotehnološka podjetja prepoznala kot zanesljivega in strokovno odličnega partnerja. Oba kandidata sta izjemna promotorja in komunikatorja znanstveno razvojnega dela NIB na področju prenosa tehnologij.

dr. Polona Kogovšek

doc. dr. David Dobnik

Prejemnici nagrade Miroslava Zeia za izjemno doktorsko delo na področju dejavnosti NIB 2021 sta dr. Arijana Filipić in dr. Klara Hercog.

Prejemniki priznanj za uspešno opravljeno doktorsko delo n a področju dejavnosti NIB pa so tudi dr. Martina Štampar, dr. Maja Zagorščak in dr. Domen Trkov.

Spremljanje dogodka v sredo, 15. decembra 2021, ob 15. uri na spletni platformi Webex (https://nib-si.webex.com/nib- si/j.php?MTID=m3c8a250ae8853099b763f1e54a4f9254),  ogled na spletni strani Nacionalnega inštituta za biologijo (https://www.nib.si/).

Foto: NIB

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *