Pages Menu
Categories Menu

Posted on 15.11.17 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Podelitev Zeievih nagrad 2017, NIB

Podelitev Zeievih nagrad 2017, NIB

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je ob 57. obletnici obstoja pripravil že tradicionalno prireditev podeljevanja Zeievih nagrad, poimenovanih po prof. dr. Miroslavu Zeiu, ki je bil tudi eden od njegovih ustanoviteljev. Podeljene so bile posameznikom za njihove izjemne dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav ved o življenju ter uresničevanja vizij in poslanstva NIB.

Veliko nagrado Miroslava Zeia za življensko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2017 je prejela prof. dr. Tamara Lah Turnšek, vrhunska in mednarodno uveljavljena znanstvenica ter dolgoletna direktorica NIB, ki je s svojim predanim delom in vztrajnostjo zgradila inštitut do sedanjih razsežnosti in njegov sloves uveljavila v svetu.

 

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek je redna profesorica za biokemijo in molekularno biologijo na Univerzi v Ljubljani in znanstvena svetnica na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Osrednje raziskovalno področje profesorice Lah Turnšek je študij vloge proteaz in njihovih inhibitorjev v različnih fizioloških in patoloških stanjih, posebej pri raku dojke in pljuč ter pri možganskih tumorjih, zlasti gliomih. Ne zanima je le razumevanje njihove vloge ampak predvsem možnosti uporabe teh novih znanj v klinični praksi pri diagnostiki, napovedovanju napredovanja ter kot tarče za zdravljenje raka. Kasneje je svoje raziskave razširila v proučevanje kompleksne vloge mikrookolja tumorjev, tako na njihov razvoj in napredovanje, kot tudi na odzive na zdravljenje. V zadnjem času se ukvarja predvsem z raziskavami celičnih interakcij in z rakom povezanih matičnih celic na ravni transkriptomike in proteomike ob uporabi pristopov sistemske biologije.

Priznanje Častni član Nacionalnega inštituta za biologijo je prejel prof. dr. Tom Turk. Ta laskavi naziv Nacionalni inštitut za biologijo podeljuje raziskovalcem, ki niso zaposleni na NIBu, vendar z dolgoletnim delom bistveno prispevajo k ugledu in znanstveni odličnosti NIBa.

Prof. dr. Tom Turk je vrhunski raziskovalec bioaktivnih snovi iz morskih organizmov. Vendar če lahko ožjo znanstveno dejavnost pripišemo raziskavam biokemičnih procesov, sta njegovi širši strokovno-interesni polji nedvomno biologija in ekologija morja. Njegov prispevek k poznavanju morske biodiverzitete slovenskega in Jadranskega morja je izjemen. S tega vidika ga lahko štejemo za pionirja na področju raziskovanja polžev zaškrgarjev v Jadranskem morju. Profesor Turk je poleg tega tudi odličen poznavalec jadranske in sredozemske favne in to védenje je okronal z objavo dveh obsežnih knjig »Živalski svet Jadranskega morja« in »Pod gladino Mediterana«.

Nagrado za izjemno doktorsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo pa so prejeli dr. Martin Vodopivec, dr. Jernej Pavšič in dr. Denis Kutnjak.

Vsi trije so iz svojih doktoratov že objavili po 3 oz. 4 znanstvene članke z visokim dejavnikom vpliva, ki so bili že velikokrat citirani ali celo omenjeni kot izjemno pomembni v revijah, ki poročajo o najnovejših znanstvenih odkritjih. Poleg teh člankov, vključenih v doktorske naloge, so vsi trije tudi soavtorji več drugih znanstvenih objav z dejavnikom vpliva in visoko citiranostjo.

Foto: NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *