Pages Menu
Categories Menu

Posted on 11.02.22 in Inštituti, Podjetništvo, Svet, Univerze

Podpora predlogu Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Podpora predlogu Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Univerza v Ljubljani pozdravlja predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ga je z namenom povečanja digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije in želenim napredkom digitalne razvitosti gospodarstva ter celotne družbe pripravila Vlada Republike Slovenije.

Predlog zakona se usmerja predvsem v prepoznavanje prednosti digitalnih tehnologij in storitev, pridobivanje in krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje aktivne vključenosti vseh državljanov v informacijsko družbo. Verjamejo, da so v predlogu zakona zapisani cilji odlična podlaga za ukrepe, s katerimi bo digitalna izključenost prvič naslovljena sistemsko, z jasnim načrtom in tudi z znatnimi sredstvi.

S ciljem uspešnega digitalnega in zelenega preboja Slovenije ter hkrati zagotavljanja enakih možnosti za vse prebivalce so digitalizacijo prepoznali kot nacionalno prioriteto.

Republika Slovenija je trenutno na lestvici Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI 2021) uvrščena na 13. mesto med državami članicami EU, kar je tik nad povprečjem.

Skupni cilj je in mora biti, da ta položaj občutno izboljšamo in z ustreznimi ukrepi Slovenijo do konca tega desetletje pripeljemo med najnaprednejše v Evropi, so še zapisali v sporočilu na Univerzi v Ljubljani.

 

Foto: https://digital-strategy.ec.europa.eu

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *