Pages Menu
Categories Menu

Posted on 22.11.22 in Univerze

Portreti znanosti  – razstava na Krakovskem nasipu v Ljubljani

Portreti znanosti – razstava na Krakovskem nasipu v Ljubljani

Univerza v Ljubljani (UL) v okviru tedna zveze desetih evropskih univerz EUTOPIA,   postavlja razstavo Portreti znanosti  v sredo, 23. novembra 2022 ob 15 uri na Krakovskem nasipu v Ljubljani. Le-ta prinaša inovativne portrete osemnajstih vrhunskih raziskovalk in raziskovalcev UL ter zgodovinska portreta dr. Ane Kansky, prejemnice prvega doktorata na UL in dr. Frana Ramovša, ki je imel 3. decembra 1919 na novoustanovljeni unverzi prvo predavanje.

Z razstavo želijo poudariti pomen znanosti v družbi, raziskovalne uspehe UL in univerzo še bolj povezovati z mestom ter njegovimi prebivalci in obiskovalci. »Znanost in želja po vednosti sta temelj napredka družbe od začetkov civilizacije, univerze pa krovne inštitucije razvoja in odkrivanja novih znanj. Tradicijo odličnega raziskovalnega dela nadaljujejo današnje znanstvenice in znanstveniki. Razstava predstavlja raziskovalce in raziskovalke, ki se uvrščajo v vrh domače in mednarodne znanosti. Izbor je nepopoln, a obstaja zaveza, da ga v prihodnje dopolnjujemo z novimi portreti”, poudarja rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič.

Fotografsko izvedbo sta naredila Arne Hodalič in Katja Bidovec, ki sta se v zadnjih letih z odmevnimi projekti specializirala tudi za fotografiranje znanosti. Sta sicer fotografski tandem, ki skupaj ustvarjate že nekaj let: »Tokrat je bilo najino delo prepleteno z znanostjo, kjer pa ni šlo le za enostavno portretiranje, temveč sva želela delo znanstvenic in znanstvenikov na inovativne načine vizualno implementirati v vsako fotografijo ter tako obiskovalcem razstave znanost predstaviti na nekoliko drugačen način.«

Razstava je del številnih aktivnosti univerze na področju komuniciranja znanosti, utrjevanja zaupanja v znanost in dviga ugleda znanosti v družbi, tokratne fotografije pa dokazujejo, da lahko ravno preplet umetnosti in znanosti ponuja nove možnosti na področju komuniciranja znanosti, poudarja kurator razstave, izr. prof. dr. Dejan Jontes.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *