Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 5.12.18 in Featured, Univerze, Video

Poslovna informatika na  Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani – že 40 let

Poslovna informatika na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani – že 40 let

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je razvila izjemno uspešen študij poslovne informatike. Uvrstili so se na 3. mesto na področju raziskav s področja managementa poslovnih procesov (pred njimi sta Queensland University of Technology in University of Liechtenstein) in so 3. na svetu pri raziskavah s področja integracije masovnih podatkov (big data) s poslovnimi procesi ( pred njimi sta University of Nebraska in Kansas State University). Ob priložnosti 40 obletnice uvedbe programa Poslovna informatika so pripravili tudi razpravo o ključnih izzivih informatike na temo usklajevanja digitalizacije podjetij s poslovnimi procesi in ljudmi.

Foto: EF

Študijska smer Poslovna informatika na EF je v zadnjih 40 letih naredila velik korak, zlasti če izpostavimo dejstvo, da se je leta 1978 vzpostavila kot izredno ozko usmerjeno področje informacijske tehnologije, sedaj pa je dobila sloves vrhunskega študija interdisciplinarnega področja, ki povezuje informacijsko tehnologijo s poslovnimi vedami, zlasti managementom. To poosebljajo tudi nekdanji diplomanti, ki zdaj opravljajo najzahtevnejše poklice s področja informatike, kot so direktor informatike ali digitalizacije, poslovni ali podatkovni analitik, številni pa so postali podjetniki. Velik del področja predstavlja pravilni pristop pri uporabi digitalne tehnologije pri spreminjanju poslovnih procesov in poslovnih modelov, ki podjetjem in drugim organizacijam omogočajo uspešno prenovo poslovanja.

Katedra za poslovno informatiko in logistiko na Ekonomski fakulteti v ta namen vsakih nekaj let izvede raziskavo o stanju poslovne informatike v slovenskih velikih in srednjih podjetjih – nazadnje so jo izvedli 2017, zajema pa tudi digitalizacijo. Primerjava z raziskavo, katere rezultati so bili objavljeni v MIT Sloan Management Review (Kane et al., 2016), je razkrila, da slovenska podjetja v splošnem zaostajajo za podjetji iz najrazvitejših držav. Kaže namreč, da slovenska podjetja menijo, da bo vpliv digitalizacije na panogo, v kateri delujejo, manjši, kot menijo pri podjetjih iz najrazvitejših držav, poleg tega pa kar tretjina slovenskih podjetij nima nobene strategije na področju digitalizacije in pri tem sodeluje samo polovica predsednikov uprav ali direktorjev slovenskih podjetij.

Prof. dr. Mojca Indihar Štemberger, predstojnica Katedra za poslovno informatiko in logistiko in vodja mag. študijskega programa Poslovna informatika na EF meni, da bo glavni izziv za podjetja spreminjanje poslovnih modelov z inovativno uporabo digitalne tehnologije, za kar bo vsekakor pomembno partnerstvo med managementom in informatiki

O vprašanjih področja so govorili v razpravi nekdanji študenti Tomaž Štolfa (soustanovitelj podjetja Layer), Tjaž Jelovčan (Microsoft), Ana Petrovska (Lek), Miha Valentinčič (Petrol), Venčeslav Perko (ELES), Teja Batagelj (Gen-i) ter nekdanja profesorja, zaslužna za ustanovitev in razvoj poslovne informatike, prof. dr. Janez Grad in prof. dr. Andrej Kovačič ter drugi strokovnjaki.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *