Pages Menu
Categories Menu

Posted on 6.11.23 in Featured, Inštituti, Podjetništvo, Video

Posvet o inovacijskem in tehnološkem managementu

Posvet o inovacijskem in tehnološkem managementu

Inženirska akademija Slovenije (IAS) je organizirala ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) ter Univerzo v Ljubljani (UL) posvet na temo  inovacijskega in tehnološkega managementa.  Posvet, ki je v večji meri potekal kot debatno srečanje, je v taki  obliki dobil povsem novo dodano vrednost, saj so se razpravljalci nenehno odzivali na mnenja, stališča, prakse itd. sodelujočih, kar je omogočilo na koncu oblikovanje  enotnih stališč, ukrepov za premik v bolj inovativno družbo. Pomembno je namreč, da IAS s svojimi stališči in znanji, nujnimi za oblikovanje razvojnih perspektiv proizvodnih industrij, znanstvenih in tehnoloških raziskav in kvalitetnega inženirskega študija, pravočasno prispeva k pomembnosti vključevanja različnih strukturnih sistemov k uspešnosti družbe. Pomenljive so bile ugotovitve obsežne raziskave prof. dr. Petra Glaviča, da je npr. naš delež visokotehnološkega sektorja v izvozu v zaostanku, tudi za primerljivimi državami. Zato bi morali bistveno povečati sredstva za visoko šolstvo, zlasti RRD, v spremenjeni kadrovski politiki pa naj bi doktorandi imeli tudi kaj prakse, nove kadre pa iskati z mednarodnimi razpisi. Razvoj izvoza namreč temelji na znanju in visokotehnoloških proizvodih. Univerze in inštituti naj odprejo urad za prenos dosežkov v prakso, potrebno je zmanjšanje birokracije in zahteva po večji odzivnosti države.

Odmevne so bile tudi izkušnje prof. dr. Andreasa Pinkwarta nemškega  politika in akademika,  zdajšnjega  predsednika katedre za inovacije in tehnološki management na Fakulteti za ekonomijo in poslovne vede ter direktorja Centra za inovacije, prenos in podjetništvo »TUD|excite« na Tehnični univerzi v Dresdnu. Veliko izkušenj ima z družinskimi podjetji. Te so lahko uspešne v več generacijah, če so varčne in če razvijajo socialne kompetence. To je pomembno tudi za EU kot model ohranjanja družbe skupaj. Zato tudi prevelika regulacija tega področja ni na mestu.

Ob koncu posveta je predsednik IAS dr. Mark Pleško predstavil soglasno sprejete ukrepe, ki naj bi jih sprejela Slovenija, da bi udejanjila napredek pri razvoju inovacijskega in tehnološkega managementa. Pomenljvi ukrepi pa so zaobjeti v sintagmi “Naredimo  Slovenijo spet inovativno”.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *