Pages Menu
Categories Menu

Posted on 24.10.23 in Inštituti

Posvet o inovacijskem in tehnološkem managementu

Posvet o inovacijskem in tehnološkem managementu

Inženirska akademija Slovenije (IAS) pripravlja  Strateški posvet v četrtek, 26. oktobra 2023 ob 9. uri,  skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI), Univerzo v Ljubljani in drugimi podporniki. Potekal bo v dvorani A na Gospodarski zbornici Slovenije.

S posvetom želijo predstaviti dobre prakse in ideje o inovacijskem in tehnološkem managementu iz Nemčije, predstaviti model in izkušnje vpeljevanja inovacijskega in tehnološkega managementa na Češkem ter  osvetliti izzive za Slovenijo pri vlaganju v raziskave in razvoj. Prav tako želijo v široki razpravi tudi z izkušnjami udeležencev priti do vsaj enega ukrepa, ki naj ga bi čim prej vpeljala Slovenija.

Več informacij: https://www.gzs.si/Dogodki/26-10-2023/posvet-o-inovacijskem-in-tehnoloskem-managementu

 

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *