Pages Menu
Categories Menu

Posted on 31.01.17 in Featured, Fotografije, Znanstveni dosežki

Priznanji Statističnega društva Slovenije prof. dr. Andreju Blejcu in dr. Mojci Vizjak Pavšič

Priznanji Statističnega društva Slovenije prof. dr. Andreju Blejcu in dr. Mojci Vizjak Pavšič

Statistično društvo Slovenije je pretekli teden v Kongresnem centru Brdo pri Kranju na slovesnosti ob zaključku 26. statističnega posvetovanja »Statistični dan 2017« podelilo Blejčevo priznanje za vrhunske dosežke pri razvoju statistike v Sloveniji matematiku in statistiku prof. dr. Andreju Blejcu, priznanje za odličnost statističnega poročanja pa znanstveni novinarki dr. Mojci Vizjak Pavšič. Priznanje, ki so ga tokrat podelili petič, so poimenovali po prof. dr. Marijanu Blejcu, ki velja za pomembnega začetnika moderne statistike v Sloveniji.

Andrej Blejec Mojca Vizjak Pavsic Matevz Bren - Foto SURS

Na sliki: dr. Andrej Blejec, dr. Mojca Vizjak Pavšič in dr. Matevž Bren. Foto: SdS

Prof. dr. Andrej Blejec je zaposlen je na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) v Ljubljani in je redni profesor statistike na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete ter na doktorskem študiju Statistike in magistrskem študiju Uporabna statistika Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s statistiko, analizo podatkov, vizualizacijo v statistiki, uporabo računalniške simulacije za analizo podatkov in za pouk statistike. Simulacije in vizualizacije razvija predvsem v statističnem razvojnem okolju R (R-project). Tri mandate (2004-2016) je bil predsednik Statističnega društva Slovenije (SdS), sedaj pa je od leta 2015 predsednik mednarodnega združenja International Association for Statistics Education (IASE).

»Malo je Slovencev, ki bi se lahko pohvalili s podobno funkcijo in lahko smo ponosni, da je en takšnih med statistiki. Funkcija pomeni za nas promocijo naše vede v svetu, tistim doma pa sporoča oziroma predvsem potrjuje, da je Andrej od pet do glave učitelj,« je ob podelitvi priznanja poudaril prof. dr. Janez Stare in nadaljeval: »Da bi študentom razložil statistične pojme mu pride prav pravzaprav vse: papirčki, žeblji ali najnovejše grafične možnosti računalnikov. Nedavno mi je pripravil predstavitev, za katero nisem niti vedel, da je mogoča, kaj šele, da bi jo sam pripravil. In zdi se mi, da drugi učitelji statistike na UL pravzaprav premalo vemo, kaj vse nam lahko pomaga pri učenju in da bi morali Andreja izkoristiti tudi za to, da uči nas o tem, kako učiti druge. Seveda že dolga leta predava študentom biologije, od vzpostavitve doktorskega študija Statistika in pozneje magistrskega študija Uporabna statistika pa tudi na teh dveh programih.«

Drug, morda enako pomemben razlog, ki utemeljuje priznanje, pa je po besedah prof. Stareta, dolgoletno uspešno vodenje organizacijskega odbora mednarodne konference Applied Statistics, ki ga vodi že od leta 2004. Poleg tega je v tem času v Ljubljani organiziral tudi mednarodno konferenco ICOTS8, ki je najpomembnejša svetovna konferenca s področja statističnega izobraževanja. Pred tem pa še posamezne sekcije na ISI55 leta 2005 v Sydneyu in ICOTS6 ter ICOTS7 v letih 2002 in 2006 v Južni Afriki in Braziliji. »Ob tem, da častno predstavlja slovensko statistiko v svetu, je Andrej v slovenski statistični zgradbi eden njenih najpomembnejših stebrov. Strokoven, pripravljen na sodelovanje in pomoč, dobronameren, povezovalen. In kritičen, kadar je prav in je treba,« je v obrazložitvi zapisal  prof. dr. Janez Stare.

Dr. Mojca Vizjak Pavšič, sodelavka uredništva Trombe in novinarka specializirana za področje znanosti in raziskovanja je prejela priznanje za odličnost statističnega poročanja v medijih za dolgoletno poročanje v več medijih o različnih temah s področja statistike in metodologije in še posebej za knjigo Metode raziskovanja v družbenih vedah, ki je v letu 2015 izšla pri Založbi FDV. »Delo, napisano v odličnem znanstveno-literarnem slogu, obsega časopisne članke, recenzije knjig in pogovore z v svetu najvidnejšimi statistiki in metodologi, ki so večinoma izhajali v prilogi Znanost časopisa Delo, deloma pa tudi v Sobotni prilogi Dela in drugih tiskanih medijih. Knjiga, ki osvetljuje najsodobnejše tokove na področju družboslovne metodologije v svetu, med drugim izvrstno oriše razvoj slovenske družboslovne statistike in metodologije od skromnih začetkov, ko je za svetovno statistiko krepko zaostajala, do vrhunske kvalitete v svetovnem merilu,« je ob podelitvi priznanja poudaril predsednik Statističnega društva Slovenije izr. prof. dr. Matevž Bren.

Brdo pri Kranju, Kongresni center. Odprtje Statisticnega dne 2017, na katerem so razpravljali o hrani, skrbi za prehransko varnost in podatkovnih osnovah. Nagrajenec Blejcevega priznanja za vrhunske dosezke pri razvoju statistike v Sloveniji matematik in statistik Andrej Blejec in nagrajenka priznanja odlicnosti statisticnega porocanja v medijih znanstvena novinarka Mojca Vizjak Pavsic.

Na sliki: dr. Andrej Blejec in dr. Mojca Vizjak Pavšič. Foto: Bor Slana/STA

Temi, ki jih dr. Mojca Vizjak Pavšič še posebej podrobno obravnava, sta razvoj anketne metodologije in analize socialnih omrežij, ki sta zlasti v zadnjih dveh desetletjih doživeli izjemen razvoj. O tem spregovorijo pomembne osebnosti, med njimi prof. dr. Peter V. Marsden, profesor sociologije na Univerzi Harvard in prof. dr. Patrick Doreian z Univerze v Pittsburghu, ki je ob koncu sedemdesetih let preteklega stoletja s svojim raziskovalnim delom na področju strukturne analize socialnih omrežij spodbudil spremembo paradigme v sociološki metodologiji. V primerjavi s pristopi proučevanja lastnosti posameznih enot raziskuje namreč analiza socialnih omrežij odnose med enotami.

»Z vidika znanstvenega novinarstva predstavlja velik izziv pojasniti zapletene statistične in matematične probleme, pojme in postopke na jasen, razumljiv in zanimiv način, kar vse je značilnost izbrušenega in poglobljenega pisanja dr. Mojce Vizjak Pavšič, ki s svojimi prispevki vedno znova dokazuje svojo zavezanost najvišjim novinarskim standardom in kakovostnemu novinarstvu na področju znanosti in raziskovanja nasploh ter statistike in metodologije še posebej. Njeno publicistično delo z značilno večplastno obravnavo izjemno pomembnih statističnih in metodoloških tematik sodobnega časa predstavlja izrazit novinarski presežek v slovenskem okolju,« je v utemeljitvi zapisala prof. dr. Anuška Ferligoj.

Ina Petric

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *