Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 26.04.21 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. Boštjan Genorio, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) UL; Za nizko ogljično družbo prihodnosti gre

Prof. dr. Boštjan Genorio, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) UL; Za nizko ogljično družbo prihodnosti gre

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT)  Univerze v Ljubljani se je pridružila mednarodnemu magistrskemu študijskemu programu  “Materiali za shranjevanje in pretvorbo energije+” (MESC+). Gre za del mehanizma Erasmus Mundus Joint Masters Degree, ki ga financira Evropska unija. Cilj programa je študente opremiti z znanjem, potrebnim za uresničevanje prehoda iz fosilnih goriv na vozila z nizkim ogljičnim odtisom, pove prof. dr. Boštjan Genorio. Izjemen poznavalec področja se v raziskovalnem delu  ukvarja s sintezo, funkcionalizacijo ter karakterizacijo novih (nano)materialov, s ciljem uporabe v napravah za shranjevanje in konverzijo energije.

Pri tem se močno naslanja na področje materialov, ki pokriva dva sintezna principa: sintezo novih materialov nanovelikosti in funkcionalizacijo takšnih materialov. Področje je zanimivo predvsem zaradi tehnike, ki omogoča, da lahko z različnimi metodami drastično spremenimo fizikalne in kemijske lastnosti materiala. Razvijal je tudi nove metode funkcionalizacije materialov, ter postopke ustrezno patentno zaščitil. Glede na to, da je funkcionalizacijo zelo težko nedvoumno dokazati, se je  osredotočal na razvoj novih metod oz. izboljšav obstoječih tehnik karakterizacije. Materiali, s katerimi se je se v raziskavah  primarno ukvarjal in na katerih bi bil največji poudarek, so: različni ogljikovi alotropi (ogljikove nanocevke, ogljikovi nanotrakovi, nano ogljik, grafit in grafen) ter nanodelci kovin. Metode karakterizacije, ki  jih je uporabljal, so rentgenska praškovna difrakcija (XRD), presevna elektronska mikroskopija (TEM), vrstična elektronska mikroskopija (SEM), nuklearna magnetna resonanca (NMR), različne sklopljene termogravimetrične analize (TGA-MS), mikroskopija na atomsko silo (AFM), tunelska vrstična mikroskopija (STM), plinska kromatografija, sklopljena z masno spektrometrijo (GC-MS), infrardeča spektroskopija (IR), ramanska spektroskopija, ciklična voltametrija (CV), itd.  Ker gre za široko zastavljen in zahteven mednarodni program, je Genorio k sodelovanju pritegnil tudi strokovnjake s Kemijskega inštituta, Inštituta Jožef Stefan, Rice University, Argonne National Laboratory in Drexel University.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *