Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 20.06.19 in Inštituti

Prof. dr. Emanuela Zaccarelli: Mikroskopska vloga deformacije pri dinamiki mehkih koloidov

Prof. dr. Emanuela Zaccarelli: Mikroskopska vloga deformacije pri dinamiki mehkih koloidov

Mehki koloidi omogočajo raziskovanje stanj z gostotami, ki presegajo gostoto naključnega tesnega sklada, a doslej je le malo znanega o tem, kako mehkost delcev vpliva na dinamiko pri tako velikih gostotah. Eksperimentalne študije dajejo protislovne odgovore in numerične raziskave so se doslej osredotočale prvenstveno na preproste modele, ki omogočajo prekrivanje delcev, a zanemarijo deformacijo. Zato je koncept mehkosti v simulacijah težko primerljiv s tistim, s katerim imamo opravka v eksperimentih. Tu obravnavamo modelski sistem, ki sestoji iz polimernih obročev z notranjo elastičnostjo. Pri velikih polnilnih razmerjih kaže ta sistem komprimirano eksponentno pojemanje intermediarnih sipalnih funkcij in superdifuzivno obnašanje povprečnega odmika delcev. Te lastnosti lahko pojasnimo s kompleksnim prepletom deformacije delcev in dinamične heterogenosti, ki vodi do persistenčnega gibanja balističnih delcev. Opazimo tudi izrazito variacijo relaksacijskih časov z naraščajočo velikostjo delcev, kar jasno kaže na bistveno vlogo deformacije pri dinamiki realnih mehkih koloidov.

Prof. dr. Emanuela Zaccarelli z rimske univerze Sapienza bo 26. junija ob 13. uri gostovala na Institut jožef Stefan.

 

Foto: isc.cnr.it

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *