Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 18.11.21 in Featured, Inštituti, Video

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta

“Evropski raziskovalni prostor” ali kratko ERA, si prizadeva Bruselj promovirati že dobrih dvajset let.  Gre za sistem, kjer v Evropski uniji »raziskovalci, znanstveno znanje in tehnologija prosto krožijo«. Na konferenci EU, ki je potekala ob koncu oktobra na Brdu pri Kranju v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evrope, je ideja dobila nov pospešek. Toda ovire za napredek še vedno obstajajo in to bi moralo biti pomembno za tisoče raziskovalcev in tehnoloških podjetnikov v celotnem prostoru.

ERA naj bi bila nekakšen enotni trg za talente in ideje, kjer  bi se usklajevale raziskovalne politike in programi držav Evropske unije.  Podpiralo bi se  čezmejno sodelovanje, medcelinsko konkurenco in splošno krepitev raziskovalnih zmogljivosti. Evropska komisija navaja, da države vsako leto porabijo približno 800 milijonov evrov, kar je sicer skromen znesek glede na skupno financiranje raziskav in razvoja v milijardah za skupne programe raziskav in razvoja kot rezultat prizadevanj ERA. Toda obotavljanje glede nadaljnje centralizacije oblikovanja raziskovalne politike, povečanja nacionalnih proračunov ali boja z zasebnim  sektorjem,  bo  še dodatno otežilo uresničitev nadaljnih prizadevanj.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *