Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 17.08.21 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. Gregor Majdič, novi rektor Univerze v Ljubljani; „Znanje in povezovanje“

Prof. dr. Gregor Majdič, novi rektor Univerze v Ljubljani; „Znanje in povezovanje“

Vodilo, novega rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregorja Majdiča, ki je zaobjeto v citatu „Znanje in povezovanje“, ima širši pomen kot se zdi na prvi pogled. Širši tudi zato, ker se utegne kot novi rektor že takoj na začetku svojega mandata soočiti z vprašanji organizacije študijskega procesa zaradi napovedanega četrtega vala epidemije. Majdič se dobro zaveda, kakšne posledice utegnejo imeti dolgotrajne oblike študija samo po spletu. Osiromašena je kognicija razvoja kritičnega mišljenja, osiromašena je širitev pogledov na socioekonomska, kulturna, geografska okolja…Širok opus znanja različnih področij pa je zagotovilo, da se bo znal spopasti s številnimi kompleksnimi težavami.

Je redni profesor za fiziologijo na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in redni profesor za Fiziologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Po doktoratu  na Medicinski fakulteti Univerze v Edinburghu se je izpopolnjeval še  na medicinski fakulteti, Southwestern Medical Center v Dallasu v Teksasu v ZDA.

Glavna tematika raziskav Gregorja Majdiča kot medicinca so razlike v možganih med spoloma, kako se med seboj razlikujejo ženski in moški možgani, dolgotrajni vplivi stresa na možgane in posledično zdravje ter morebitni vpliv hormonskih motilcev na zdravje. Zelo je uspešen tudi pri  raziskovanju  matičnih celic in regenerativne medicine predvsem z možnostjo uporabe za zdravljenje pri živalih (in kasneje prenos v humano medicino). To področje je  zelo uspešno prenesel v tudi v klinično prakso. Za metodo zdravljenja psov in konjev z matičnimi celicami je s sodelavci prejel rektorjevo nagrado za najboljšo inovacije Univerze v Ljubljani ter nagrado za najboljšo inovacijo v javnem sektorju v Sloveniji.

Kot znanstvenik je bil Majdič  nosilec več nacionalnih in mednarodnih projektov. Skupaj z dr. Stuartom Tobetom s Colorado State University v Koloradu je bil sovodja dveh projektov ameriškega inštituta za zdravje NIH (National Institute of Health). Je gostujoči profesor na medicinski fakulteti v Zagrebu, s predavanji pa je gostoval na številnih Univerzah v Evropi, ZDA in na Japonskem, med drugim na University of California Los Angeles (UCLA), University of California San Francisco (UCSF), Univerza v Yunanu na Kitajskem ter na Univerzi v Kyotu na Japonskem.

V svojem programu veliko pozornosti namenja tudi popularizaciji znanosti. Legitimiteto tega področja mu vsekakor daje tudi več kot 90 poljudnoznanstvenih člankov.  Redno sodeluje z elektronskimi, časopisnimi  in spletnimi mediji pri obveščanju javnosti z znanostjo.  Za to udejstvovanje je prejel nagrado časopisa Delo za najboljši poljudnoznanstveni članek ter nagrado Prometej Slovenske znanstvene fundacije za dosežke pri promociji znanosti.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *