Pages Menu
Categories Menu

Posted on 10.07.17 in Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. Janko Drnovšek, FE UL: Merjeneje nemogočega je logičen nesmisel

Prof. dr. Janko Drnovšek, FE UL: Merjeneje nemogočega je logičen nesmisel

Merjenje je postalo tako rekoč vsakodnevna potreba različnih dejavnosti in se pogosto tudi ne sprašujemo zakaj, kako in kakšen pomen ima v življenju. Merjenje se je začelo nekako s pojavom denarja in je postalo merilo poštenosti v družbi. V začetku meritve niso bile natančne in so zadostovali zgolj približki, moderna civilizacija pa je merjenje prevzela kot neločljivi del njenega razvoja in to na vseh področjih, razloži prof. dr. Janko Drnovšek, vodja Laboratorija za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Prof. Drnovšek se ukvarja s teorijo merjenj, merilnimi metodami in merilno instrumentacijo. Je tudi podpredsednik evropskega združenja nacionalnih meroslovnih laboratorijev EURAMET.

Sicer se osnovne raziskovalne aktivnosti v Laboratoriju za metrologijo in kakovost (LMK) in Laboratoriju za električna merjenja (LELM) primarno nanašajo na razvoj novih merilnih in testnih (M&T) metod na področju temperaturnih in električnih meritev, električne varnosti ter na analizo merilne negotovosti. Vse aktivnosti so del skupnih projektov s priznanimi nacionalnimi merilnimi instituti, kot so npr. The Netherlands Measurement Institute, NMi, Delft, Nizozemska, Physicalisch Technische Bundesanstalt,PTB, Berlin, Nemčija, National Institute of Standards and Metrology, NIST, Gaithersburg, ZDA, in ostalimi.


Razvoj na področju M&T in razvoj na področju industrije sta osredotočena na razvoj novih M&T procedur, instrumentov in opreme. Pomemben del teh aktivnosti sta ovrednotenje in umerjanje na področju termometrije, ki vključuje kontaktna in brez kontaktna temperaturna merjena kot tudi merjenja vlage. Vse omenjene aktivnosti pokriva mednarodno priznana akreditacijska služba (Nizozemska akreditacijska služba, RvA), kar omogoča Laboratoriju za metrologijo in kakovost vlogo nosilca slovenskega nacionalnega merilnega etalona na področju termometrije, poudarjajo v LMK in predstavljajo svojo dejavnost.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *