Pages Menu
Categories Menu

Posted on 29.11.18 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. Jože P. Damijan, EF UL; Ekonomija kot znanost

Prof. dr. Jože P. Damijan, EF UL; Ekonomija kot znanost

Preplet znanstvenih ved je danes tako rekoč nujnost za znanstveni uspeh ali raziskovalni preboj katerekoli znanosti. Vendar najdemo tudi mnenja, da je neka veda bolj “znanstvena” kot druga. Sledi takih “skeps” so se znašle tudi ob vprašanju ekonomije kot znanstvene vede. Pojasnjevanje te dileme je nadrobneje obrazložil prof. Jože P. Damijan, profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Damijan je eden najbolj poznanih in najproduktivnejših ekonomistov pri nas. Blog, ki ga piše že vrsto let, je eden najbolj branih med strokovno in širšo, bolj ozaveščeno javnostjo. Zelo vneto ga prebirajo tudi študentje naravoslovnih študijev, kar je bilo še toliko bolj dobrodošlo za tokratni pogovor. Kot makroekonomist predava evropski monetarni sistem in globalizacijo. Sicer pa je član mnogih raziskovalnih centrov, predavatelj na Univerzi v Leuvenu v Belgiji in gostujoči profesor na Univerzi na Dunaju. V pogovoru pojasni, da je ekonomija do danes razvila orodja, ki jih lahko uvrstimo med znanstvene pripomočke in deluje po enakih epistemoloških kriterijih kot tudi naravoslovne znanosti (Poper). Damijan pojasni, kaj so eksperimenti v ekonomiji, kako jih načrtovati in koliko (če) so moralno vprašljivi. Ekonomija pa se nujno povezuje z drugimi vedami, psihologijo, sociologijo, behaviorizmom, a tudi matematika in informatika postajata neločljivo povezani znanstveni disciplini z ekonomijo. Zato, pravi Damijan, bi morali študenti ekonomije spoznavati mnogo širše polje znanj za učinkovito delo v poklicu.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *