Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.11.16 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. József Györkös, direktor ARRS o projektu Mladih raziskovalcev

Prof. dr. József Györkös, direktor ARRS o projektu Mladih raziskovalcev

Projekt Mladi raziskovalci, ki je nastal pred tridesetimi leti, ko je skupina akademsko izobraženih in usmerjenih članov takratne vlade in ob podpori političnega vodstva dosegla zagon projekta, ki je pomenil izjemen dosežek celotne raziskovalne skupnosti. Odločitev je bila podkrepljena s spoznanjem, da je naložba v znanje najbolj varna in perspektivna. Trdnost in pomembnost daje konceptu tudi dejstvo, da se je kljub družbenim, političnim in ekonomskim spremebam ohranil še danes, čeprav so omenjene spremembe tudi odsevale na njegovem izvajanju. Vendar, kot pravi   prof. dr. József Györkös, direktor ARRS, gre za izviren primer vključevanja mladih v raziskovalno okolje že v času doktorskega študija. Strokovna javnost seveda opozarja na nekatere slabosti, zato je Znanstveni svet agencije sestavil delovno skupino, ki pripravlja dopolnilni koncept sedanjemu načinu izvajanja programa. Dopolnilni predlog, poimenovan MR+, naj bi temeljil na odličnosti dotedanjega dela in skupnega predloga raziskav mentorja in mladega raziskovalca.

Vsekakor pa gre tudi za ozaveščanje širše javnosti o pomenu znanosti, inovacij in tehnološkega napredka, kjer so pomembne prav vse znanstvene vede, znotraj katerih se usposabljajo mladi strokovnjaki. Odločevalci razvojne politike pa bi vendarle morali spoznati, da je koristno uspešen projekt nadaljevati z ustrezno strategijo, tudi finančno podprto, v tem primeru skladno z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski startegiji Slovenije 2012- 2020.

Prof. dr. József Györkös poudarja, da se bo program mladih raziskovalcev izvajal in razvijal še naprej, saj se država nikakor ne sme odreči tako uspešnemu projektu, ki je v desetletjih dal Sloveniji izjemne znanstvenike, ki so krojili tudi ugled mednarodne znanosti.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *