Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 5.02.16 in Featured, Video

Prof. dr. József Györkös, direktor ARRS: Vsaka sprememba mora biti izvedljiva

Prof. dr. József Györkös, direktor ARRS: Vsaka sprememba mora biti izvedljiva

Agencija za raziskovalno dejavnost R Slovenije (ARRS) je javnosti predstavila nov Pravilnik o postopkih financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti. Predloge spremeb je Agencija dolgo zbirala na osnovi javnih razprav usmerjevalne skupine, večkratnih nadrobnih obravnav na Znanstvenem svetu agencije, sprotnega informiranja na Upravnem odboru, zagotavljanju stabilnega delovanja Agencije ob sprejetju sprememb in pregledu možnih realizacij odprtih zadev v okviru predlogov. Pri pripravi pa je sodelovala tudi SAZU in Inženirska akademija.

Kot poudarja prof. dr. József Györkös, direktor ARRS, se ključne spremembe nanašajo na kvantitativne kazalnike kakovosti, na raziskovalne projekte, raziskovalne programe, na položaj mladih raziskovalcev, vrednotenje bibliografskih enot in zmanjšanje administrativnih bremen, kar bo raziskovalce razbremenilo do zdaj pogostega pisanja poročil.

Pri realizaciji predlaganih ukrepov je usmerjevalna skupina v nekaterih primerih odstopila od sprejetja, predvsem tistih, ki zadevajo raziskovalne projekte in jih je težje udejanjiti.

Zavedati pa se je potrebno, poudarja Györkös, da so meje izvedljivosti vsakršnih sprememb pogojene s sredstvi proračuna. Za letošnje leto je le-ta popravljen nekoliko navzgor, dvoletni proračun pa predvideva zgolj enek obseg. Obstoječi pravilnik pa v bistvu statičen dokument, potrebno ga je spreminjati glede na razmere in potrebe, ki jih zasleduje tudi institucija, kakršna je ARRS.

Nadobnejša razlaga novega pravilnika je dostopna na http://www.arrs.gov.si/sl/akti/priprava/

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *