Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 4.06.20 in Featured, Galerije, Inštituti, Univerze

Prof. dr. Matej Praprotnik, dobitnk ERC projekta, Kemijski inštitut in Fakulteta za matematiko in fiziko UL

Prof. dr. Matej Praprotnik, dobitnk ERC projekta, Kemijski inštitut in Fakulteta za matematiko in fiziko UL

V zadjih letih je slovenska znanost zelo napredovala, uspešnost se posledično  kaže tudi pri pridobivanju najprestižnejših projektov, izbranih na vsakoletnem razpisu ERC ( European Resarch Council). V močni konkurenci je na zadnjem razpisu uspel tudi prof. dr. Matej Praprotnik, vodja teoretičnega odseka na Kemijskem inštitutu,  tudi redni profesor fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani, kjer predava predmet molekularna biofizika.  Uspel je  s projektom, ki ga na kratko poimenuje  MULTraSonicA, raziskoval pa bo interakcije ultrazvoka z mikromehurčki in podmikronskimi plinskimi vezikli v bioloških tekočinah.  Dr. Praprotnik, kot izjemen sogovornik in gotovo tudi univerzitetni učitelj, zelo plastično razloži zapleteno raziskavo in rezultate, ki se nakazujejo, umešča v širi družbeni kontekst. Kot pravi, želi narediti nekaj dobrega za družbo, za medicino v tem primeru, ki naj bi si z novo metodo  olajšala  preiskave, pacientom pa prihranila marsikatere invazivne posege. Zaveda se, da aplikacije teoretičnih raziskav zahtevajo nekaj časa in tudi poudarja, da komisija ERC pri projektih poudarja potrebo pri preboju teoretičnega raziskovanja v uporabnost. Tako široko dojemanje raziskovanja se je pri prof. Praprotniku gotovo oblikovalo v času njegove karierne poti, saj se je podoktorsko izpopolnjeval  na Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz v Nemčiji, bil je gostujoči raziskovalec na ETH Zurich, Univerzi v Minnesoti, Univerzi v Kaliforniji, Santa Barbara in na Kavli Institute for Theoretical Physics China, Peking. Kot je že iz predmeta molekularna biofizika razvidno, ki ga predava, je njegovo raziskovalno delo  osredotočeno na računalniško simulacijo mehke in biološke snovi. Poudarek je na razvoju novih računskih pristopov in njihovi uporabi v simulacijah kompleksnih molekularnih sistemov.  Zdaj  je tudi predsednik znanstvenega sveta PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), predstavnik Slovenije v svetu CECAM (Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire), član znanstvenega sveta Kemijskega inštituta in član uredniških odborov revij Scientific Reports (Nature Research) in Polymers (MDPI).

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *