Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 3.05.22 in Featured, Univerze, Video

Prof. dr. Miha Ravnik, FMF UL:  Meje med vedami se vedno bolj brišejo

Prof. dr. Miha Ravnik, FMF UL: Meje med vedami se vedno bolj brišejo

English

Razvoj znanosti je danes tako nagel in prepleten, da je težko slediti vsem novostim in znanstvenim prebojem. Znanost pa je tista, ki usmerja razvoj  na področju družbenih podsistemov od  ekonomije,  izobraževanja, zdravstva pa vse do kulture.  Zahtevnost  znanosti se kaže tudi v prepletenosti in  povezovanju. Posledično se “meje med vedami vedno bolj brišejo”.  To pojasnjuje tudi prof. dr. Miha Ravnik, profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (FMF UL) in višji znanstveni sodelavec Instituta “Jožef Stefan”, ki opravlja  tudi funkcijo  prodekana na omenjeni fakulteti. Prof. Ravnik ima res obsežen opus znanja. Brez njega bi težko zaobjel razvejano raziskovalno polje fizike mehkih snovi , ki vključuje pasivne in aktivne tekoče kristale, samosestavljanje, koloidne strukture, fleksoelektričnost, aktivno in pasivno mikrofluidiko, fotonske kristale, metamateriale, vodenje svetlobe, optična resonančna stanja, topologijo defektov, spletov in vozlov, kvazikristalne mozaike, prepletenost polj in agregacijo proteinov. Pri znanstvenem delu, ki je predvsem teoretično,  se naslanja  na modeliranje in analitične izračune,  tudi na matematiko in matematično fiziko. Ima tudi izjemen občutek za prenos svojega znanja v aplikacije, posebna odlika pa je njegovo veselje pri posredovanju znanja širši javnosti. Obširno znanje je po diplomi na FMF nabiral najprej  kot podoktorski sodelavec Marie Curie v centru za teoretično fiziko Rudolfa Peierlsa na Univerzi v Oxfordu v Veliki Britaniji, pod mentorstvom prof. dr. Julie Yeomans FRS. Na Univerzi v Oxfordu je bil tudi tutor za fiziko kondenzirane snovi. Na fakulteti FMF je zdaj vodja Skupine za fiziko mehkih in delno urejenih snovi, postal pa je tudi  vodja ARRS programa Fizika mehkih snovi površin in nanostruktur na IJS in FMF.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *