Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 13.06.19 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Prof. dr. Patricija Mozetič, vodja Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo

Prof. dr. Patricija Mozetič, vodja Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo (MBP-NIB), ki letos praznuje 50. letnico obstoja, je s svojimi dejavnostmi ob dnevu odprtih vrat obeležila tudi Svetovni dan oceanov 8. junij. Z resolucijo generalne skupščine je Organizacija zduženih narodov ta dan priznala leta 2008. Gre za pomembno dejanje in dogodka namenjenega ozaveščanju ljudi o pomembni vlogi oceanov, ki so nekakšno srce našega planeta. Vsako leto se v različnih oblikah dogodka udeležuje več milijonov ljudi po vsem svetu.

Letošnja tema Svetovnega dneva oceanov je »Skupaj lahko zaščitimo in ohranimo naš ocean«. Vedno bolj se namreč zavedamo posledic nespametnih ravnanj z morji in oceani v preteklosti, ki so z vsakim dnem bolj očitne. Oceani uravnavajo podnebje, so vsakodnevni prehranski vir milijonov ljudi, proizvajajo kisik in so dom velikanskega števila rastlin, živali in mikroorganizmov. In naša zavest o pomembnosti primernega ravnanja z morji in oceani je vsak dan močnejša.

 

Ozaveščanju varovanja in ravnanja z bogastvom morij, doprinese širjenje znaja, ki nastaja v raziskovalni okoljih. In tega vedenja tudi veliko nastaja v edini slovenski raziskovalni enoti Morski biološki postaji (MBP), poudarja vodja prof. dr. Patricija Mozetič. Raziskovalno delo prof. Mozetič je sicer osredotočeno na ekologijo in ekofiziologijo fitoplanktona obalnih morij, kar vključuje raziskave dolgoročnih sprememb fitoplanktonske združbe, ekologije in taksonomije škodljivih cvetenj alg ter fotosintetskih lastnosti in primarne produkcije. Z bogatimi strokovnimi referencami prof. Mozetič vodi raziskovalni programa ARRS »Raziskave obalnega morja«, je pa tudi predavateljica na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Univerzi na Primorskem. V mednarodno okolje se umešča kot predsednica Nacionalnega odbora za Medvladno oceanografsko komisijo (NO IOC) pri slovenski Nacionalni komisiji za UNESCO in zastopa Slovenijo v Medvladnem odboru za škodljiva cvetenja alg (UNESCO/IOC HAB program).

Prof. Mozetič poudarja, da so širjenje znanja o morju, ozaveščanje javnosti ter promocija znanosti tista področja, po katerih so sodelavci MBP še posebej prepoznavni. Zato tudi predavajo na vseh večjih slovenskih univerzah in predajajo znanje bodočim rodovom s področja morske ekologije, biodiverzitete, kemije in fizikalne oceanografije. Razlagajo nenavadne in redne pojave v morju, in redno pojasnjujejo, tako strokovni kot širši javnosti, nova spoznanja pri raziskovanju morskih ekosistemov.

Foto: NIB/Tihomir Makovec

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *