Pages Menu
Categories Menu

Posted on 30.10.22 in Featured, Inštituti, Video

Prof. dr. Robert Dominko, KI; Cilji morajo biti vedno višji kot so realne možnosti

Prof. dr. Robert Dominko, KI; Cilji morajo biti vedno višji kot so realne možnosti

Pospeševanje zelenega prehoda je tesno povezano s krepitvijo evropske odpornosti za doseganje podnebne nevtralnosti in zagotovitev energetske neodvisnosti. Tudi Slovenija je postavila realni okvir do leta 2035.  Seveda bo potrebno pri uresničitvi tega načrta doseči konsenz  in staviti na razvoj, inovacije, nove tehnologije itd. Nujno bo spodbujanje infrastrukturnih naložb za razogljičenje industrije, zato naj bi se  delež obnovljivih virov in elektrifikacija različnih sektorjev  po napovedih v prihodnjih letih okrepila. Eden naših največjih strokovnjakov  za vprašanje brezogljičnih tehnologij prof. dr. Robert Dominko s Kemijskega inštituta (KI), pri razvoju teh ciljev stavi zelo visoko. Kot izjemni raziskovalec  je tudi pomočnik direktorja evropske mreže ALISTORE-ERI, Amiens, France, Znanstveni svetnik na odseku za kemijo materialov in Vodja laboratorija za sodobne baterijske sisteme na KI, izjemno skrb pa posveča oblikovanju prihodnjih znanstvenikov kot profesor za področje materialov na Fakulteti za kemijo n kemijsko tehnologijo UL. KI pod vodstvom prof. Dominka načrtuje izgradnjo Razvojnega centra za brezogljične tehnologije, imenovanega Center DUBT, ki naj bi sčasoma postal pomembno mednarodno središče.

Kot poudarja prof. Dominko,  delajo na napredku elektrokemičnega shranjevanja energije z razvojem novih elektrokemičnih materialov in lastnostih baterijskih celic. Pospešiti  želijo znanstveno in tehnološko razumevanje, zlasti v kontekstu trajnostnih energetskih sistemov, kjer je treba obnovljivo energijo shraniti v sekundarne baterije in (ponovno) pretvoriti v električno energijo. Raziskave so osredotočene predvsem na monovalentne (Li, Na), večvalentne (Mg, Al, Ca) in organske baterijske materiale. Intenzivno delajo na oblikovanju baterij z izboljšanim delovanjem in daljšo življenjsko dobo. Strategije za izboljšanje učinkovitosti baterije pa vključujejo razvoj samoobnovljivih baterij in iskanje novih načinov za izdelavo dobro delujočega vmesnika med elektrodo in elektrolitom. Premostiti nameravajo vrzel med temeljno znanostjo in uporabnim inženiringom z združevanjem tako akademsko kot industrijsko pomembnih vprašanj. Ob tem je  raziskovalna dejavnost  usmerjena v razvoj in uporabo naprednih diagnostičnih orodij za pridobitev vpogleda v ustrezne elektrokemijske procese in lastnosti materialov.

Foto: KI

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *