Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 21.02.18 in Featured, Galerije, Inštituti, Univerze

Prof. dr. Robert Dominko, KI: Organski katodni materiali predstavljajo enega od možnih akumulatorskih sistemov prihodnosti

Prof. dr. Robert Dominko, KI: Organski katodni materiali predstavljajo enega od možnih akumulatorskih sistemov prihodnosti

Slovenski raziskovalci s svojimi preboji v zadnjih letih vedno bolj vstopajo v mednarodna okolja, kjer nagel tehnološki razvoj išče rešitve za mnoge probleme, povezane z novimi zahtevami na vseh področjih tako družbe kot gospodarstva. V tak okvir se umeščajo tudi raziskovalcu Kemijskega inštituta, ki so pred nedavnim razvili novo metoda vpogleda v delovanje organskih katodnih materialov. Kot poudarjajo v raziskovalni skupini, ki jo vodi prof. dr. Robert Dominko, so organski katodni materiali zaradi delovanja v različnih akumulatorskih sistemih kot so litijevi, natrijevi in magnezijevi akumulatorji ter možnosti priprave iz cenovno in okoljsko dostopnih surovin, eden izmed možnih okolju prijaznejših akumulatorskih sistemov prihodnosti. V dosedanjih raziskavah teh materialov, je bila namreč ena izmed težav pomanjkanje karakterizacijskih tehnik, ki bi omogočale beleženje sprememb med elektrokemijskim delovanjem. S pomočjo financiranja s strani podjetja Honda R&D Europe in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija ter kombinacijo znanja različnih odsekov Kemijskega Inštituta, so raziskovalci razvili novo tehniko spremljanja sprememb v katodnih materialih s pomočjo infrardeče spektroskopije, pojasnjuje Dominko.

Kot znanstveni svetnik na Kemijskem inštitutu in izredni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, se prof. Dominko s svojim znanjem umešča v sam svetovni vrh raziskav področja razvoja različnih vedenj o akumulatorjih, ki segajo od kemije v trdnem stanju, do raziskav usmerjenih v razvoj novih akumulatorkih materialov, razvoja novih karakterizacijskih tehnik in razvoja novih konceptov shranjevanja energije. Do danes je objavil več kot 115 recenziranih člankov, 2 poglavji v knjigah in je bil vabljen plenarni ali sekcijski predavatelj na več kot 10 mednarodnih konferencah (skupno število vabljenih predavanj trenutno presega število 50). Njegova dela so bila citirana že skoraj 7000 krat. Obsežno znanje zdužuje tudi kot pomočnik direktorja evropske mreže Alistore-ERI in koordinator evropskega projekta HELIS (v minulem obdobju je koordiniral tudi projekt EUROLIS), oba sta financirana za razvoj Li-S akumulatorjev. Že več kot 5 let pa tudi sodeluje s podjetjem HONDA, ki je finančno podprla tudi prej omenjeno raziskavo o organskih katodnih materialih.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *