Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 20.12.16 in Featured, Galerije, Slovenian Knowledge, Univerze, Video

Prof. dr. Robert Kaše, Ekonomska fakulteta UL:  Človeški kapital je najpomembnejši dejavnik razvoja

Prof. dr. Robert Kaše, Ekonomska fakulteta UL: Človeški kapital je najpomembnejši dejavnik razvoja

Področje dela, delovnega okolja in odnosov v tem okolju, postaja vse bolj pomemben dejavnik uspešnosti in zadovoljstva pri ustvarjanju kariere. Posebno v zadnjem desetletju in nekaj več, ko se število delovnih mest vedno bolj krči, ko se rušijo razmerja med ponudbo kvalificiranih strokovnjakov in razpoložljivimi iskalci zaposlitve zaradi sprememb “nove tehnološke revolucije 4.0”. In kljub vsem napovedujočim spremembam ostaja človeški kapital najpomembnejši dejavnik razvoja. Ostaja le vprašanje, koliko se tega zaveda sodobni management. Kakšne so izkušnje in praksa pri nas, kaj lahko opazimo v drugih propulzivnejših okoljih. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL) se s temi vprašanji ukvarja dr. Robert Kaše, profesor za področje managemanta in organizacije. Študentom predava predmete, ki se ukvarjajo z ljudmi in njihovimi interakcijami pri delu.

Poleg tega raziskovalno proučuje socialna omrežja, strateški management človeških virov, ustvarjanje kariere in delo v timih. Svoje raziskovalno delo objavlja v mednarodnih znanstvenih revijah, npr. Organization Science, Human Resource Management, International Journal of Human Resource Management. Poleg tega je prof. Kaše član uredniških odborov vodilnih revij na področju managementa človeških virov kot sta  Human Resource Managment (Wiley) in Human Resource Management Review (Elsevier) in ambasador HR divizije Academy of Management za Slovenijo. Pogosto sodeluje pri organiziranju znanstvenih ter strokovnih srečanj ali sekcij. Ker trdno verjame v nujnost povezovanja raziskovalne dejavnosti s prakso, aktivno sodeluje v Slovenski kadrovski zvezi in Društvu za kadrovsko dejavnost Ljubljana. Redno dela na aplikativnih projektih, kjer posreduje znanje in se uči od zanimivih podjetij.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *