Pages Menu
Categories Menu

Posted on 13.10.22 in Featured, Inštituti, Video

Prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut: Slovenija je lahko konkurenčna v znanosti preko izvirnih idej

Prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut: Slovenija je lahko konkurenčna v znanosti preko izvirnih idej

S časovnim zamikom se vedno bolj kaže, da je bila znanost tista, ki je nosila največji delež skrbi in odgovornosti pri razlagi in pojasnjevanju v epidemiji virusa SARS-CoV-2. Velika prednost je imeti v skupnosti posameznike, ki so opremljeni z znanjem, sposobnostmi javnega nastopanja, zavezani znanstveni resnici. V kritičnih časih tako postane znanost točka povezovanja namesto polarizacije. Te lastnosti smo prepoznali pri prof. dr. Romanu Jerali, znanstveniku z močnim angažmajem v javnosti pri promociji znanosti, ko je neutrudno pojasnjeval znanstveno ozadje virusa in cepiv.

Prof. Jerala, kot predstojnik Odseka za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta, je tudi izjemno uspešen znanstvenik. Skupina, ki jo vodi, je nedavno razvila tehnologijo, ki omogoča uravnavanje odziva človeških celic. Poimenovali so jo INSPIRE in kot pravijo, imajo takšna sintezno- biološka orodja velik potencial uporabe za biotehnološke kot terapevtske namene.

Izjemen intelektualni in raziskovalni potencial, ki ga premore skupina prof. Jerale,  se bo še bolj udejanjil v Centru za tehnologijo genske in celične terapije, katerega začetek gradnje načrtuje kemijski inštitut že prihodnje leto.

Celotna bibliografija, članstvo v uglednih mednarodnih znanstvenih združenjih in komisijah, znanstveno sodelovanje z mnogimi raziskovalnimi centri po svetu, kot tudi vabljena predavanja na mednarodnih srečanjih in univerzah, vodenje projektov, recenzije v uglednih publikacijah in ob vsem obveznosti rednega profesorja za biokemijo in molekularno biologijo na Univerzi v Ljubljani, je tako obsežno, da prostor ne dopušča nadrobnejših navedb.  Vendar ne gre prezreti nekaterih uglednih nagrad, s katerimi se prof. Jerala ponaša: Preglova nagrada KI, Znanstveni komunikator leta 2020, izredni član SAZU, ERC PoC projekt CCedit, ERC Anvancet grant Machines, Medalja za zasluge RS, Rektorjeva nagrada, Zoisova nagrada idr.

Ne gre pa prezreti  njegovih mnenj in stališč, ki jih izreka kot javni intelektualec o razvoju znanosti, ki s  pomočjo novih informacijskih tehnologij, izjemno napreduje; relevantna so mnenja o povezovanju  znanstvenih ved za razumevanje kompleksnosti življenja, z izjemno občutljivostjo pa govori tudi o skrbi za znanstvene talente, ki bodo temelj izgradnje neke „nove dobe“.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *