Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 22.07.19 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Prof. dr. Roman Jerala, KI, prejemnik ERC Advanced grant

Prof. dr. Roman Jerala, KI, prejemnik ERC Advanced grant

Napredek znanosti je danes tako silovit in zajema številna področja, da jih je včasih težko zaobjeti in predvideti njihov prihodnji razvoj. Pa vendar so si analitiki enotni, da obstajajo nekatere znanstvene discipline, ki bodo v prihodnjih desetletjih pomembno oblikovale življenje ljudi. Tu vsekakor dajejo prednost naglemu razvoju ved o življenju, ki vedno znova presenečajo z odkritji, ki so se nam pred nekaj leti zdela še neverjetna. Ker pa so raziskave, ki se nanašajo na človeka pogosto povezane tudi z etičnimi vprašanji in zagotavljanjem varnosti, je potrebno včasih za uporabnost znanstvenih spoznanj čakati nekoliko dlje časa. Hitrost napredka pa je kljub vsemu izjemno nagla. “Vede o življenju” so namreč tisto področje, ki zadevajo nas vse in vsakogar. Prav zato so pričakovanja toliko večja.

V Sloveniji je nekaj znanstvenikov, ki se ukvarjajo s področjem ved o življenju, zelo vpetih v mednarodna okolja in dosegajo izjemne rezultate. Prvi med njimi je vsekakor prof. dr. Roman Jerala, predstojnik Odseka za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta (KI). Velik mednarodni odmev imajo njegove raziskave molekulskih mehanizmov obrambe pred virusnimi in bakterijskimi okužbami še posebej v povezavi z vnetnimi procesi. Skupini prof. Jerale je tako uspelo pojasniti delovanje nekaterih antimikrobnih učinkovin in zdravil za terapijo avtoimunih bolezni. Izjemen dosežek so tudi odkritja mehanizma molekulskega prepoznavanja patogenov s pomočjo naravnega imunskega sistema ter vloga v razvoju raka, ki so bile objavljene v vrhunskih znanstvenih revijah Nature Structural and Molecular Biology, Nature Communications ter Blood. Odkritja so pomemben prispevek k razumevanju imunske obrambe, razvoju novih učinkovin in tudi iskanju novih načinov zdravljenja avtoimunskih bolezni.

Prof. Jerala je bil vodja in mentor študentskih raziskovalnih skupin z ljubljanske univerze, ki so se udeleževale tekmovanja na področju sintezne biologije, ki jih je organizirala organizacija iGEM, ki izhaja iz ugledne ameriške univerze Massachusetts Institute of Technology (MIT) v ZDA. Trikratna uvrstitev slovenske ekipe na prvo mesto med najuglednejšimi svetovnimi univerzami je izraz kakovosti slovenske medicinske biotehnologije in še posebej prof. Jerale.

Obsežni opus znanstvenega dela prof. Jerale je doživel logični nasledek v pridobitvi projekta Evropskega raziskovalnega sveta za uveljavljene raziskovalce (ERC Advanced grant). Gre za petletni projekt »MaCChines – Molecular machines based on coiled-coil protein origami«.  MaCChines je eden od samo 7 projektov, ki jih je za financiranje podprl evalvacijski panel LS9 v letu 2018.

V okviru te raziskave bo skupina prof. Jerale razvila princip priprave umetnih proteinov na osnovi modularnih obvitih vijačnic (CCPO), kjer bodo ugotavljali, kakšni so potenciali tega pristopa in kakšne tridimenzionalne strukture in funkcionalne molekule lahko naredimo na ta način. Gre za popolnoma nov tip načrtovanja proteinov, ki je modularen in se razlikuje od principa naravnih proteinov. Kot prvi na svetu ga je razvila prav skupina prof. Jerale. Kljub temu da gre za umetne proteine, lahko takšne proteinske kletke pridobivamo v celicah brez škodljivih učinkov, kar jim daje velik potencial za medicinsko in tehnološko uporabo, za dostavo zdravil, za senzorje in nove materiale.

1 Comment

  1. Poiščite še slovenske biokemike: Andrej Šali, Boštjan Kobe in Kristina Djinovic Carugo.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *