Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 24.07.20 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Prof. dr. sc. Igor Muševič, IJS, FMF:  Nove ideje v znanosti prihajajo v valovih

Prof. dr. sc. Igor Muševič, IJS, FMF: Nove ideje v znanosti prihajajo v valovih

Znanstveniki so pametni ljudje, imajo veliko znanja in rešujejo probleme, ki koristijo širši skupnosti. Za rešitvami stoji trdo, včasih večletno raziskovanje, rezultati dosežkov pa lahko bistveno spremenijo delovanje določenega sistema. Tak način dela je gotovo zaznati tudi pri prof. dr. sc. Igorju Muševiču, znanstveniku, raziskovalcu, vodji Odseka za fiziko trdne snovi na Institutu Jožef Stefan (IJS) in profesorju klasične fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani. Prof. Muševič dela na obsežnem projektu, imenovanem LOGOS (»Light-operated logic circuits from photonic soft-matter«), s katerim je bil tudi uspešen pri pridobivanju najprestižnejših ERC projektov.

Cilj projekta Logos je razvoj futuristične tehnologije za izdelavo logičnih vezij, ki bodo narejena iz tekočih kristalov in bodo delovala izključno na osnovi svetlobe. Električna vezja v naših računalnikih so izdelana s tehnologijo, ki je v nastala v 60. letih minulega stoletja in danes omogoča izjemno miniaturizacijo vedno bolj zmogljivih računskih naprav. Hitrost prenosa signalov po takih vezjih je omejena zaradi električnega upora snovi, zato se pri prenosu signalov sprošča toplota, ki segreva vezja in onemogoča izdelavo hitrejših in bolj zmogljivih vezij, razloži Muševič. Trdo, večletno raziskovanje, ki predstavlja tudi izjemen znanstven izziv,  bo gotovo rezultiralo v prebojno tehnološko revolucijo, kar bo preobrazilo  podatkovne centre in optične informacijske povezave.

Muševič je intelektualec s širokim obzorjem. Zanimivo pripoveduje kako poteka kognitivni proces pri iskanju novih rešitev, kot znanstveniku mu tudi ni tuj dvom v določene postopke, trditve itd., saj je dvom intelektualna kategorija in je imanentna znanosti. Ko pa spregovori o širših družbenih problemih, zlasti zadnjih, ki so bili zaznamovani s pandemijo Covid-19, poudari, da se je tokrat pokazalo, da naša civilizacija potrebuje znanost kot tisti družbeni podsistem, ki rešuje z angažmajem celotne znanstvene skupnosti razmere, ki jih ne beležimo v novejši zgodovini. Z osebno in znanstveno integriteto Muševič deluje tudi kot pedagog, profesor, saj se zaveda, da bo to stoletje rabilo kreativne, svobodomiselne, zavzete strokovnjake, znanstvenike, ki bodo zavezani znanstveni resnici.

Za svoje znanstveno  delo je prof. Muševič prejel kar nekaj mednarodnih in državnih nagrad za raziskovanje na področju tekočih kristalov, hkrati pa je tudi član mednarodnih znanstvenih združenj in odborov.

Foto: osebni arhiv IM

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *