Pages Menu
Categories Menu

Posted on 29.11.23 in Univerze, Znanstveni dosežki

Prof. dr. Uroš Seljak in prof. dr. Jean Greisch, prejemnika častnega doktorata Uniuverze v Ljubljani

Prof. dr. Uroš Seljak in prof. dr. Jean Greisch, prejemnika častnega doktorata Uniuverze v Ljubljani

Na slavnostni seji Senata Univerze v Ljubljani so podelili nazive častni doktor, častni senator, zlate plakete, plaketo Pro Universitate labacensi ter svečane listine mladim visokošolskim učiteljicam/učiteljem in visokošolskim sodelavkam/sodelavcem. Naziv častni doktor Univerze v Ljubljani, ki ga podeljujejo za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti, sta letos prejela prof. dr. Uroš Seljak in prof. dr. Jean Greisch.

dr. Uroš Seljak

Teoretični astrofizik in kozmolog prof. dr. Uroš Seljak deluje na Univerzi Kalifornije, Berkeley, in v Lawrence Berkeley National Laboratory. Najbolj znan je po raziskavah kozmičnega prasevanja, kopičenja galaksij in gravitacijskega lečenja. Njegov opus obsega okoli 200 izvirnih člankov in ima v strokovni javnosti izjemno težo. Zelo dejaven je v ameriško-slovenski izobraževalni fundaciji. Nagrada dr. Uroša Seljaka, ki jo je ustanovil, spodbuja hitrejše vključevanje študentk in študentov v znanstveno delo. Naziv častni doktor je prejel na predlog Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

dr. Jean Greisch

Prof. dr. Jean Greisch, ki prihaja s Katoliškega inštituta v Parizu, je eden od osrednjih predstavnikov sodobne hermenevtične filozofije in filozofije religije. Na vprašanja sodobnega polifoničnega sveta, na katera metafizika in fenomenologija ne odgovarjata več zadovoljivo, išče odgovore v hermenevtični paradigmi razuma, ki gre od védenja k razumevanju, od pomena k smislu, od gotovosti k modrosti negotovosti. Našo dobo zato imenuje hermenevtična doba razuma. Svojo misel je razvil v dialogu z Ricœurjem, Derridajem, Levinasom idr. Naziv častni doktor je prejel na predlog Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.

Naziv častni senator je na predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prejel prof. dr. Michael E. Biggins. Prof. Biggins je zaposlen na Univerzi Washington, kjer je leta 2008 vzpostavil prvi program slovenistike in začel poučevati jezik in književnost. Rezultati dolgoletnega strokovnega in znanstvenega dela, povezovanja in spodbujanja povezav med Univerzo v Ljubljani in Univerzo Washington so prepoznavnost slovenskih študij in sodelovanje v raziskovalnem delu na različnih področjih. Dr. Biggins s svojo predano dejavnostjo bistveno zaznamuje področje mednarodnega meduniverzitetnega sodelovanja in je močno pripomogel k ugledu Univerze v Ljubljani v ZDA.

Slavnostni govorec na dogodku, prof. dr. Alojz Ihan, zdravnik, specialist klinične mikrobiologije, redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, vodja Oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, je v svojem uvodnem nagovoru poudaril, da raziskovalni dosežki znanstvenikov po vsem svetu gradijo enega nosilnih stebrov civilizacije – znanost. »Prav globalizirana znanost je v navezi z javnim šolstvom v zadnjih dveh stoletjih omogočila neverjeten razvoj tehnologije, s tem pa dostop do številnih dobrin in življenjskih možnosti za večino ljudi, in ne le za ozke oblastne elite.«

Zlato plaketo, ki jo na Univerzi v Ljubljani podeljujejo posameznikom in skupinam za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani so prejeli: prof. Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo UL, prof. Matej Zupan, Akademija za glasbo UL, izr. prof. dr. Barbara Predan, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL prof. dr. Simon Horvat, Biotehniška fakulteta UL,  prof. dr. Ines Mandić Mulec, Biotehniška fakulteta UL, znan. svet. dr. Anita Solar, Biotehniška fakulteta ULi, prof. dr. Polona Domadenik Muren, Ekonomska fakulteta UL, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Fakulteta za družbene vede UL, prof. dr. Matjaž Dolšek, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL, prof. dr. Miha Ravnik, Fakulteta za matematiko in fiziko UL, prof. dr. Ivan Čuk, Fakulteta za šport UL, prof. dr. Primož Pevcin, Fakulteta za upravo UL, izr. prof. dr. Boris Gašpirc, Medicinska fakulteta UL, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, Medicinska fakulteta UL, prof. dr. Maja Pohar Perme, Medicinska fakulteta UL, prof. dr. Bojana Boh Podgornik, Naravoslovnotehniška fakulteta UL, prof. Dušan Kirbiš, Naravoslovnotehniška fakulteta UL, prof. dr. Barbara Simončič, Naravoslovnotehniška fakulteta UL skupina mladih zaposlenih: asist. Katarina Čakš, Miha Čebulj, asist. Vid De Gleria, asist. Jure Henigsman in asist. Jurij Ličen, Fakulteta za arhitekturo UL ter člani raziskovalne skupine za računalniško grafiko in multimedijo: prof. dr. Matija Marolt, viš. pred. dr. Alenka Kavčič, doc. dr. Matevž Pesek, doc. dr. Ciril Bohak, as. Žiga Lesar, Manca Žerovnik Mekuč, Vid Klopčič in Andraž Juvan, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL.

Plaketo Pro Universitate labacensi sta prejela dr. Robin Bates in Julia Bates. Dr. Robin in Julia Bates sta leta 2005 ustanovila Spominski sklad Justina Batesa, ki slovenskim študentom anglistike z izjemnimi dosežki omogoča bivanje v Združenih državah Amerike in študijsko izmenjavo na St Mary’s College v Marylandu.

Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce, ki jih podeljujejo za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke, so prejeli doc. dr. Angela Balzano, Biotehniška fakulteta UL, doc. dr. Tanja Šumrada, Biotehniška fakulteta UL, doc. dr. Tanja Istenič, Ekonomska fakulteta UL, doc. dr. Marjan Cugmas, Fakulteta za družbene vede UL, doc. dr. Urban Jezernik, Fakulteta za matematiko in fiziko UL in asist. Damjan Fujs, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *