Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 8.07.19 in Inštituti

Program GOSTOP se nahaja v osrednji fazi dela

Program GOSTOP se nahaja v osrednji fazi dela

Program GOSTOP – Gradniki, Orodja in Sistemi za TOvarne Prihodnosti, obravnava problematiko pametnih tovarn, v Evropi znano tudi kot koncept tovarn prihodnosti oziroma Industrija 4.0. Področje je uvrščeno med prioritetna področja slovenske strategije pametne specializacije S4. V Programu GOSTOP sodeluje 19 partnerjev iz trinajstih slovenskih podjetij in šestih raziskovalnih organizacij s kompatibilnimi raziskovalno-razvojnimi programi na področju tovarn prihodnosti.

Delo poteka uspešno v skladu s planom, na kar kažejo tudi odzivi predstavnikov nedavno izvedene mednarodne vsebinske presoje. V številnih primerih se na osnovi doseženih vmesnih rezultatov programa vzpostavljajo nova partnerstva v obliki dodatnih raziskovalnih in komercialnih povezav tako znotraj kot zunaj konzorcija.

Pomembno je izpostaviti, da ob programu GOSTOP, predvsem v industriji, vzporedno nastajajo številne nove sodelujoče raziskovalne skupine. S tem se ustvarjajo dodatna vlaganja in omogoča dodaten prenos znanj in dosežkov programa, tako na raziskovalno kot tudi na področje industrijske komercializacije. Tako program deluje kot multiplikator vloženih sredstev s strani države. Namreč, za vrhunski izdelek ali storitev potrebujemo vrhunske raziskovalne kompetence, kapacitete in znatna vlaganja, ki jih je za programe kot je GOSTOP (TRL 3 do 6) nujno potrebno celovito podpreti s strani države, s poudarkom na kontinuiteti.

Partnerji programa GOSTOP so v zaključni diskusiji poudarili pomen tovrstnega programa za slovensko industrijo in za Slovenijo nasploh ter nujnost sodelovanja z državo. Kot logično nadaljevanje programa GOSTOP se pričakuje nadaljnje aktivnosti v obliki komercializacije projektov. Zato program budno spremlja in podpira tudi Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo, SRIP Tovarne prihodnosti. Industrijski in raziskovalni partnerji izražajo pričakovanje in apelirajo na slovensko vlado, da tudi v prihodnje nadaljuje s tovrstnim programom ter nameni še znatnejša sredstva za kontinuiteto in razširitev dela, tako na tem kot tudi na novih programih S4, še posebno na področju Tovarn prihodnosti.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *