Pages Menu
Categories Menu

Posted on 20.01.23 in Svet

Projekt EU ARISA za pospešitev izpopolnjevanja in prekvalifikacije na področju umetne inteligence v Evropi

Projekt EU ARISA za pospešitev izpopolnjevanja in prekvalifikacije na področju umetne inteligence v Evropi

Transformacijski potencial umetne inteligence odpira Evropi nove priložnosti, od avtomatizacije procesov do razvoja talentov. Tehnologije umetne inteligence lahko pomembno vplivajo na panoge, kot so finance, zdravstvo, oskrbovalne verige, proizvodnja ali izobraževanje.

Zato se je Slovenija pridružila projektu projektu  ARISA (Artificial Intelligence Skills Alliance), ki ga  vodi dvajset vodilnih organizacij z namenom, da pospešijo izpopolnjevanje in prekvalifikacijo zaposlenih, iskalcev zaposlitve, vodij podjetij in oblikovalcev politik za poklice, povezane z umetno inteligenco. Pri  projektu sodelujeta Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter Gospodarska zbornica Slovenije.

Danes v Evropski uniji le 8 % podjetij uporablja tehnologijo umetne inteligence (Evropska komisija, Digital Economy and Society Index 2022). Ena od največjih ovir za uvedbo umetne inteligence v organizacijah je pomanjkanje znanja in spretnosti (IBM, Global AI Adoption Index 2022). ARISA, projekt Erasmus+, ki ga vodi DIGITALEUROPE, namerava zmanjšati vrzel v znanju in spretnostih na področju umetne inteligence ter s tem povečati razširjenost umetne inteligence in njene koristi za družbo.

Cilj projekta ARISA je zmanjšati pomanjkanje znanj in spretnosti s področja UI na trgu EU z ugotavljanjem sedanjih in nastajajočih vrzeli v znanju in spretnostih s področja UI za posamezna poklicna področja, vključno s poslovnimi voditelji, tehnološkimi voditelji, tehničnimi strokovnjaki in oblikovalci politik. Poročilo o analizi potreb ARISA (ki bo izšlo v začetku letošnjega leta) bo razkrilo nove tržne zahteve glede vlog in znanj za poklice, povezane z umetno inteligenco.

V štirih letih trajanja projekta (2022-2026) bo agencija ARISA razvila evropsko strategijo za razvoj znanj in spretnosti na področju umetne inteligence, ki bo opredelila konkretne strateške cilje in ukrepe za odpravo ugotovljenih vrzeli v znanju in spretnostih, vključno s kratkoročnim in dolgoročnim časovnim načrtom. Izdelani bodo tudi učni načrti in učni programi (EQF 4-8), ki bodo zaposlenim, iskalcem zaposlitve, vodjem podjetij in oblikovalcem politik omogočili pridobivanje znanja in spretnosti, potrebnih za podporo vključujoči in v človeka usmerjeni umetni inteligenci.

ARISA je zasnovana tako, da sodeluje z javnimi in zasebnimi deležniki na lokalni in evropski ravni, da bi zagotovila najkakovostnejše rezultate ter podprla izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delovne sile na področju UI. Projekt želi projekt spodbuditi skupnost, ki se bo vrtela okoli veščin umetne inteligence kot del vodilne pobude Evropske komisije Pakt za veščine.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani bo pri projektu sodelovala pri oblikovanju in vodenju izobraževanj za premostitev vrzeli v znanju in spretnostih. Projekt na Fakulteti vodita prof. dr. Blaž Zupan in dr. Andrej Brodnik.

Foto: digitaleurope

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *