Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 6.10.18 in Svet

Projekt ITHACA: slovensko zdravstvo z veliko inovacijami, vendar z malo dolgoročnih in celovitih ukrepov

Projekt ITHACA: slovensko zdravstvo z veliko inovacijami, vendar z malo dolgoročnih in celovitih ukrepov

Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede UL je gostil 6. strokovno srečanje v okviru evropskega projekta ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All), ki ga izvaja devet evropskih regij, katerih skupni cilj je večja politična podpora uvajanju inovacij na področju zdravstvene in socialne oskrbe. Tuji strokovnjaki so po srečanju podali tudi oceno stanja slovenskega zdravstva in oskrbe na podlagi predstavitev in ogledov nekaterih zdravstvenih referenc. Skupna ocena je, da se vse države lahko zgledujejo po Sloveniji, ki ima edina strategijo aktivnega staranja, vendar poudarjajo, da številne inovacije in pilotni projekti prihajajo s strani nevladnih organizacij in podjetij, ki so pri celovitem uvajanju v zdravstveni sistem pogosto prepuščeni sami sebi.

Projektni partnerji in njihovi delegati iz Nizozemske, Italije, Nemčije, Avstrije, Danske, Velike Britanije, Francije, Španije in Slovenije so skozi 2-dneven intenziven program spoznavali slovensko zdravstvo in socialno oskrbo: obiskali so Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, Festival za tretje življenjsko obdobje, spoznali več kot 15 primerov inovacij podjetij, zagonskih podjetij in nevladnih organizacij ter pilotne aktivnosti Ministrstva za zdravje (Direktorat za dolgotrajno oskrbo) in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju eOskrbe.

Izredna profesorica dr. Vesna Dolničar s Centra za družboslovno informatiko na FDV je ob zaključku strokovnega dogodka povedala: “Program je bil pripravljen v sodelovanju s številnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, Univerzitetnim kliničnim centrom in podjetji, ki delujejo na področju eOskrbe in eZdravja v Sloveniji. Več kot 30 delegatov iz 9 držav je v dveh dneh spoznalo, kako delujeta slovensko zdravstvo in oskrba na mikro in makro ravni ter kako to na koncu občutijo pacienti, prejemniki oskrbe in družinski oskrbovalci. Po ocenah bo do leta 2050 v Sloveniji več kot tretjina prebivalstva starejšega od 65 let in želimo si, da bi vladne politike, strategije in še bolj pomembno akcijski načrti na nacionalni ravni spodbujali integrirane storitve eOskrbe in eZdravja.” Pri tem Dolničarjeva dodaja, da je temeljni namen projekta in ocen tujih delegatov, da bi spodbujali povezovanje in prenos dobrih praks ter gradili mostove med posameznimi partnerji in da bi vladne politike dobile tudi pogled od zunaj na stanje v državi.

Delegati so si bili enotni v ocenah, da ima Slovenija zelo visoko medgeneracijsko solidarnost, ki pa ni sistemsko podprta, še več: največji družbeni kapital je prepuščen sam sebi in na marsikateri točki vladne politike to zavirajo. Izjemno inovativni projekti in inovacije podjetij in nevladnih organizacij na slovenskem trgu ne morejo preživeti na dolgi rok, zato nujno potrebujejo pomoč za širitev na tuje trge. Inovacije živijo v zelo mikro okoljih kratek čas, a kar potrebujejo, je nacionalna implementacija na dolgi rok. Država ne more prelagati odgovornosti za eOskrbo in eZdravje na nevladne organizacije in podjetja, temveč mora izkoristiti velik potencial, ki zahteva več kot samo strategije.


Ključni cilj projekta ITHACA je izboljšanje nacionalnih in regionalnih politik na področju uvajanja inovativnih IKT-podprtih storitev v zdravstvu in oskrbi ter boljša podpora inovativnim podjetjem, ki delujejo na tem področju.
pametne specializacije in načrtih operativnih programov.

Več o projektu najdete na spletni strani projekta: https://www.interregeurope.eu/ithaca/

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *