Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 6.06.19 in Univerze

Projekt LIFE WolfAlps v EU izbran kot najboljši projekt v kategoriji Narava in Biotska raznovrstnost zaključen v letu 2018

Projekt LIFE WolfAlps v EU izbran kot najboljši projekt v kategoriji Narava in Biotska raznovrstnost zaključen v letu 2018

Države članice skupaj z Evropsko komisijo vsako leto izberejo najboljše LIFE projekte. V izboru za najboljši projekt, je bil tudi projekt LIFE WolfAlps: Izvajanje usklajenih varstvenih ukrepov na izbranih ključnih območjih in širše, v katerem iz Slovenije sodelujeta Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Triglavski narodni park. Glavni cilj projekta je bil dolgoročno ohranjanje zdrave populacije volkov v Alpah, predvsem s povezovanjem in izobraževanjem upravljavcev populacije za doseganje trajnega sobivanja volkov in ljudi.

 Usklajevanje varstvenih ukrepov je bilo ključno predvsem med različnimi upravnimi območji znotraj Italije in seveda Slovenije, ki pa ima sprejet Akcijski načrt za upravljanje populacije volka že vse od leta 2013. Za vlado ga je v okviru raziskovalnega projekta SloWolf, ki je prav tako prejel nagrado LIFE Awards pripravila prav raziskovalna skupina na Biotehniški fakulteti, ki deluje v okviru Oddelka za biologijo in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

Intenzivno sodelovanje med partnerji v projektu je potekalo na področjih:

preprečevanja nezakonitega ubijanja volkov, kar je bil eden izmed glavnih vzrokov smrti volkov v Italiji;

usklajevanja ukrepov upravljanja na območju celotne populacije volka v Alpah;

razvoja programa ekoturizma, ki preprečuje večje infrastrukturne posege v območje volka,

informiranje o volku, ki v okolje prinaša pomembno  ekološko vrednost

varstva in spremljanja populacije

preventivnih ukrepov, ki bo omogočili nadaljevanje uspešnih gospodarskih dejavnosti

Foto: BF

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *