Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 3.05.21 in Inštituti, Univerze

Projekt  TRANSGLIOMA ob zaključnem srečanju

Projekt TRANSGLIOMA ob zaključnem srečanju

Projekt  TRANSGLIOMA, ki je potekal v okviru INTERREG SLO_ITA 2017 – 2020 je ob zaključku pripravil virtualno konferenco, ki sta jo organizirala  prof. dr. Radovan Komel z Medicinske fakultete UL in prof. dr. Tamara Lah Turnšek s sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo.

 Regiji Italije in Slovenije sta si po marsikaterem kazalniku podobni, žal tudi v porastu možganskih tumorjev, med katerimi po pogostnosti prevladuje najbolj neozdravljivi glioblastom. Kljub vsem sodobnim posegom in načinu zdravljenja je povprečno preživetje bolnikov z glioblastomom manj kot poldrugo leto. Zato zdravstvene in znanstvene ustanove v Sloveniji in Furalniji Julijski krajini ter Benečiji iščejo nove kompleksne načine zdravljenja, ki naj bi ciljali tudi vse bolj pomembne rakave matične celice. 

Bolezen sicer prizadene predvsem starejše, a žal tudi vedno več ljudi srednje in celo mlajše generacije, zato je rak  svetovni izziv zdravstvu in znanosti! Znanost podaja tu roko klinični medicini v iskanju bolniku najbolj primernega zdravljenja glioblastoma. V projektu se zato klinične raziskave bolnišnice v Udinah ter sinhrotrona v Trstu in ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra prepletajo z zadnjimi izsledki raziskav znanstvenikov Nacionalnega instituta za biologijo in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Eden od izpostavljenih ciljev TG projekta je vzpostavitev t.im. gliobanke,  med-regijske bio-banke možganskegih tumorjev. To pomeni ustvariti tako zbirko dejanskih bioloških vzorev in preparatov tumorjev kot tudi vseh podatkov njihovih analiz, podatkov o genetiki bolnikov in seveda razultatov njihovega  raziskovanja, zdravljenja in preživetja. Določen je enoten protokol za zbiranje, vzorčenje in shranjevanje vzorcev ter za  laboratorijsko in klinično sledenje, diagnostiko in obdelavo vzorcev za raziskave. Bioinformatsko podjetje Biosistemika je vzpostavila nov računalniški program za upravljanje vzorcev in poenotila podatkovno bazo s povezovanjem lokalnih zbirk tumorjev.

Zahtevnost in obsežnost projekta je zdužilo tudi skupino obsežno skupino razoskovalcev in klinikov. Tako so bili  nepogrešljivi sodelavci iz Univerzitetnega kliničnega centra  in Medicinske fakultete UL: predstojnik Oddelka za nevrokirurgijo,  prof. dr. Romano Bošnjak s sodelavci, nevrokirurgi ter  Inštitut za patologijo Medicinske fakultete s predstojnikom dr. Jožetom Prižmom in Jernejem Mlakarjem. Sodelovanje z Onkološkim inštitutom pa je poteklp predvsem z Oddlekom za neuro-onkologijo dr. Urošem Smrdelom in sodelavci.

V Italiji je bil glavni partner Univerzitetna bolnišnica ASUIUD – Azienda Sanitaria Universitaria di Udine, kjer je primarij prof. dr. Miran Škap, vodilni neurokirurg,  vodilna raziskovalka Oddelka za anatomsko patologijo pa prof. Daniela Cesselli. Kot druga dva partnerja sta sodelovala ELETTRA – Elettra Sincrotrona Trieste S.C.p.A.  (dr. Paola Storicci in dr. Silvia Onesti) in  Splošna bolnišnica ULSS3 Giovani e Paolo iz  Benetk  s sodelavci, med katerimi je posebno pomemben član konzorcija prof. dr. Massion Dion, ekspert za diagnostične tumorske označevalce.

Pridruženi strokovni sodelavci projekta pa pridruženi član NIBa,  dr. Stephen Minger iz  SLM Blue Skies Innovations iz Londona,  dr. Anne Schuster (Luxembourg Institute of Helath – Neuro-OncologyI),  prof. dr. Rolf Bjerkvig z Univerze  v Bergenu, Norveška ter prof. dr. Serge Muyldermans iz univerze VEB v Bruslju, Belgija.

Foto: NIB

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *