Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 20.01.20 in Inštituti

Protonska terapija za boljše zdravljenje raka

Protonska terapija za boljše zdravljenje raka

 Na Institutu Jožef Stefan (IJS) pripravljajo v četrtek, 23. januarja ob 10. uri, predstavitev protonske terapije za zdravljenje raka. Ta način kot vir sevanja uporablja protone. Njeni poglavitni prednosti pred konvencionalnim obsevanjem sta nižja toksičnost in nekoliko večja biološka učinkovitost. Zato se še posebej pogosto uporablja za zdravljenje otrok. V zadnjih letih je tehnološki razvoj sprožil v svetu velik razmah tovrstnega načina zdravljenja raka.

Slovenija ima ambicijo vzpostaviti nacionalni center za protonsko terapijo, v fazi priprav pa išče možne rešitve in partnerje za izvedbo tega finančno in infrastrukturno zahtevnega projekta. V sodelovanju s  predstavniki regionalne pobude SEEIIST in nacionalne pobude SIPTC,  Institut »Jožef Stefan« in Inženirska akademija Slovenije pripravljata omenjeno srečanje.

Mednarodni inštitut za trajnostne tehnologije v JV Evropi (SEEIIST – South East European International Institute for Sustainable Technologies) je pobuda držav jugovzhodne Evrope, namenjena izgradnjo infrastrukture za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in za zdravljenje bolnikov z rakom s protonsko oz. ionsko terapijo. Usmerjevalni odbor SEEIIST vodi ministrica za znanost Črne Gore dr. Sanja Damjanović.

Slovenski center za protonsko terapijo (SIPTC) je nacionalni projekt za vzpostavitev slovenskega protonskega centra za zdravljenje raka z regionalno dimenzijo, ki bi deloval v okviru Onkološkega inštituta Ljubljana. Projekt je primarno usmerjen v zdravljenje bolnikov z rakom in z njim povezano klinično in predklinično raziskovanje na področju onkologije in medicinske fizike.

 Za fizike Instituta »Jožef Stefan« predstavlja protonska terapija velik tehnološki in raziskovalni izziv: tehnologija, ki je bila razvita za raziskovanje osnovnih delcev, je uporabna tudi za določanje lege in oblike protonskega curka, modeli jedrskih reakcij razvitih za spremljanje varnega delovanja jedrskih elektrarn napovedujejo tudi obnašanje protonskih in ionskih curkov, optika za usmerjanje raziskovalni in terapevtskih ionskih curkov pa delita mnogo kompleksnosti. Protonski center v Sloveniji bi poleg izboljšanja možnosti zdravljenja raka bistveno prispeval tudi k razvoju povsem znanstvenih metod, od raziskovanja arheološke in umetniške dediščine do boljše razgradnje jedrskega goriva.

O pomenu vzpostavitve tako pomembnega centra bodo govorili Sanja Damjanović, ministrica za znanost Črne gore, dr. Herwig Schooper iz CERNa, dr. Primož Strojan z Onkološkega inštituta Ljubljana, dr. Andrej Studen z IJS, dr. Mark Pleško, direktor Cosylaba.

Foto: cosylab

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *