Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 16.08.17 in Inštituti, Kreativnost, Univerze

Prva interaktivna aplikacijo v Sloveniji o spolno prenosljivih okužbah

Prva interaktivna aplikacijo v Sloveniji o spolno prenosljivih okužbah

Spolno prenosljive okužbe (SPO) predstavljajo pereč in neobvladan javnozdravstveni problem povsod po svetu, še posebej med mladimi. Vsako leto se v svetu na novo okuži vsaj 125 milijonov mladih, število okuženih pa se iz leta v leto še povečuje. Najuglednejše strokovne inštitucije na čelu s Svetovno zdravstveno organizacij bijejo plat zvona, saj so se v novem tisočletju SPO globalno razmahnile v pandemični obliki, ob tem pa so povzročitelji, npr. gonoreje, razvili odpornost skoraj proti vsem uporabljanim antibiotikom. Kaj se dogaja? Raziskave kažejo, da je v novem tisočletju prišlo do silovitega razmaha tveganega spolnega vedenja. Ena od pomembnih sprememb, ki jo je prinesel razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij v devetdesetih letih, je tudi ta, da vse več mladih išče pot do kratkotrajnih, največkrat le enkratnih intimnih zvez preko najrazličnejših mobilnih in spletnih aplikacij. Le-te so enostavno dostopne povsod po svetu, tudi pri nas. Ob tem pa se njihovi uporabniki večinoma ne zavedajo najrazličnejših tveganj, ki so j im izpostavljeni, predvsem možnosti spolno prenosljivih okužb in hudih posledic za zdravje in celo smrti, ki jih le-te lahko prinesejo. Raziskave kažejo, da imajo uporabniki tovrstnih storitev vsaj dvakrat pogosteje spolno prenosljive okužbe.

Velikospolno prenosljivih okužb lahko poteka brez bolezenskih znakov in se jih okuženi sploh ne zaveda. Tiste, povzročene z virusi, kot so genitalni herpes, kronični hepatitis B in HIV/aids, so neozdravljive. Okužba s klamidijo, gonoreja in sifilis lahko povzročajo dolgotrajne zdravstvene posledice. Neplodnost, spontani splav, rak, prizadetost različnih notranjih organov ter osrednjega živčevja je le nekaj resnih zapletov, ki jih lahko povzroči neprepoznana spolno prenosljiva okužba. Ta lahko prizadene tudi novorojenca oziroma se prenese na spolnega partnerja ali partnerko. Vse našteto kaže na premajhno ozaveščenost in slabo poznavanje tveganja za SPO ter nezavedanje o možnih hudih zdravstvenih posledicah, ki jih prinašajo.

SpletnaAplikacija o Spolno Prenosljivih Okužbah (ASPO) je prva interaktivna spletna aplikacija v Sloveniji na temo informiranja in zgodnjega prepoznavanja spolno prenosljivih okužbv slovenskem jeziku, namenjena najrazličnejšim uporabnikom. Nastala je v okviru razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije z naslovom “Po kreativni poti do praktičnega znanja”, in katerega sta delno financirala tudi Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Projekt je bil zasnovan na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL in je bil zastavljen interdisciplinarno, pod budnim mentorstvom ustreznih strokovnjakov pa ga je izvedlo 10 študentk in študentov treh različnih fakultet. Povezal je znanja z Medicinske fakultete UL in Fakultete za računalništvo in informatiko UL s praktičnim načinom dela na Inštitutu Jožef Štefan ter z računalniškim podjetjem, in se promocijsko obarval na Ekonomski fakulteti UL. Končni rezultat projekta predstavlja spletna aplikacija, ki vsebuje opise bolezenskih znakov, značilnosti posameznih SPO, opise namišljenih primerov bolnikov s SPO, opis zaščite pred SPO z uporabo kondomov in opis poteka obravnave v ambulanti za spolno prenosljive okužbe. V aplikacijo je vključen tudi vprašalnik, ki zajema vprašanja o konkretnem tveganem spolnem vedenju uporabnika, in mu glede na njegove odgovore poda informativno oceno tveganja za SPO in napotek za morebitno nadaljnje ukrepanje. Torej aplikacija ne nudi le informacij, temveč tudi ozaveščanje o varni spolnosti in svetovanje ter konkretne napotke v primeru resničnega tveganja. Tarčna populacija so predvsem mladi, saj so jim spletne vsebine blizu, hkrati pa predstavljajo najbolj ranljivo demografsko skupino glede SPO.

Z aplikacijo želijo širši javnosti omogočiti strokoven, z modernimi tehnologijami podprt vir informacij in možnost, da natančneje opredelijo svoje zdravstvene težave in pravočasno obiščejo zdravnika. V svetovnem merilu ASPO sodi v peščico aplikacij z najkompleksnejšo vsebino o spolno prenosljivih okužbah. Pri izdelavi ASPO so sodelovali študenti: Karolina Počivavšek, Ana Peterlin, Ana Prodan in Saša Rink z Medicinske fakultete UL; Alen Ajanović, Pija Balaban, Toni Bregant, Marko Kladnik in Jaka Konda s Fakultete za računalništvo in informatiko UL; Urša Jager z Ekonomske fakultete UL. Njihovi mentorji so bili: prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, dr.Gašper Fele Žorž s Fakultete za računalništvo in informatiko UL, prof. dr. Matjaž Gams, dr. Anton Gradišek in dr. Mitja Luštrek z Inštituta Jožef Stefan ter Aleša Čurić iz računalniškega podjetja Net servis.

Spletna aplikacija je dosegljiva na povezavi: https://aspo.mf.uni-lj.si/#/

 

Foto: UKC LJ

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *