Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 30.07.20 in Inštituti, Svet

Regijsko spletno posvetovanje za pripravo Unesco priporočila o etiki umetne inteligence

Regijsko spletno posvetovanje za pripravo Unesco priporočila o etiki umetne inteligence

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO – IRCAI, ki je ustanovljen na Institutu “Jožef Stefan”, ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z UNESCO sta organizirala spletni posvet za evropsko regijo (skupina II) za pripravo UNESCO priporočila o etiki umetne inteligence. Na njem  je sodelovalo več kot 70 strokovnjakov s področja umetne inteligence in etike.

UNESCO je k nominaciji strokovnjakov povabil vlade 24 držav in sicer: Albanijo, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, Gruzijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Črno goro, Severno Makedonijo, Poljsko, Republiko Moldavijo, Romunijo, Rusko federacijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo in Ukrajino.

Evropska regija (skupina II), ki je bila povabljena k sodelovanju pri spletnem regijskem posvetovanju. (Grafika: Ana Fabjan)

Sodelujoči strokovnjaki izhajajo iz različnih interesnih skupin, vključno z akademiki, znanstveno in tehnično skupnostjo, civilno družbo, zasebnim sektorjem, vladnimi predstavniki in širšo javnostjo. Na posvetu so razpravljali o osnutku priporočila, ki ga je na podlagi odločitve, sprejete na 40. zasedanju generalne konference UNESCO novembra 2019, sestavila ad hoc delovna skupina 24 mednarodnih strokovnjakov.

Posvet, ki ga je vodila Slovenija, bo predstavil predloge k besedilu osnutka, na katerem bo ad hoc delovna skupina strokovnjakov ponovno razpravljala septembra 2020. Izsledki regionalnih posvetov tako pomembno vplivajo na zagotavljanje enakopravnega zastopanja regionalnih in kulturnih raznolikosti. Končno UNESCO priporočilo pa bo opredelilo skupne vrednote in načela ter konkretne ukrepe politike na področju etike umetne inteligence.

Strokovnjaki so v treh delovnih skupinah razpravljali o vseh točkah obsežnega osnutka. Konsolidirano poročilo, ki so ga sestavili moderatorji skupin, vsi strokovnjaki s področja etike in umetne inteligence, natančno opredeljuje izboljšave besedila, ki bo prispevalo k zagotavljanju upoštevanja etike v umetni inteligenci številnih  področij. Med drugimi besedilo naslavlja vprašanja povezave UI z varnostjo, izobraževanjem, varovanjem okolja, njene zanesljivosti, zagotavljanja etičnega razvoja UI, transparentnosti, predvideva razvoj UI, ki upošteva ranljive skupine in enakovredno prispeva k napredovanju vseh, medtem ko temelji na upoštevanju človekovega dostojanstva ter človekovih temeljnih pravic in svoboščin.

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *