Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 30.03.16 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo  Univerze v Ljubljani

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik podelil Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani za leto 2016. Nagrado za najboljšo inovacijo je prejel projekt z naslovom ‘Piezoelektrično deformabilno zrcalo’, sledila pa sta mu projekta ‘Zaviralci butirilholinesteraze za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni’ in ‘SupraLac’. Avtorji vseh treh zmagovalnih inovacij so prejeli podporo pri komercializaciji inovacije in denarno nagrado iz Rektorjevega sklada v skupni vrednosti 6000 evrov.

Natečaj Rektorjeva nagrada za naj inovacijo, ki ga Univerza v Ljubljani organizira v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem, je potekal že šesto leto zapored. »Uspešnost univerze se meri predvsem v tem, koliko novega znanja je zmožna ustvariti. Ko to znanje ustvarijo mladi, ima to posebno vrednost,« je ob tej priložnosti povedal rektor prof. dr. Ivan Svetlik in dodal: »To dokazuje, da univerza razvija ustvarjalni potencial svojih študentov in diplomantov v pravi smeri in da mentorji opravljajo svoje delo. Je najboljši obet za razvoj družbe in najboljša potrditev, da univerza kakovostno izpolnjuje svoje temeljno poslanstvo.

Povezovanje znanosti, gospodarstva in negospodarstva Univerza v Ljubljani soustvarja na vseh področjih. Namen tovrstnega povezovanja je učinkovit in aktualen prenos znanj in storitev v gospodarstvo in širšo družbo. »To strateško usmeritev podpiramo z mnogimi instrumenti. Dva od teh sta Ljubljanski univerzitetni inkubator, ki ga je Univerza v Ljubljani ustanovila z namenom, da pomaga pri prenosu idej v podjetniško prakso doma in v svet. Drugi instrument je prestižna Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, za katero se lahko potegujejo ideje, nastale v okviru te univerze,« je poudarila prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanja Mihalič.

Strokovna komisija je letos izmed 22 ekip, ki je štela 76 tekmovalcev, izbrala osem finalistov, izmed njih pa tri zmagovalne. »Med tekmovalci je kar 30 odstotkov raziskovalcev in profesorjev, kar je zelo spodbudno, saj predstavljajo vez med gospodarstvom in univerzo. Od leta 2010, ko smo prvič organizirali natečaj Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, se je zvrstilo 461 tekmovalcev in 162 idej. Nekatere poniknejo, druge se prek izkušenj preusmerijo v nove ideje, 20 odstotkov pa se jih prestrukturira v start-up podjetja,« je pojasnila direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja Univerze v Ljubljani dr. Lidija Honzak.

Strokovna komisija je med osmimi finalisti izbrala nagrajence:

1. mesto

Piezoelektrično deformabilno zrcalo

Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

2. mesto

Zaviralci butirilholinesteraze za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani

3. mesto

SupraLac

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *