Pages Menu
Categories Menu

Posted on 13.10.22 in Featured, Inštituti, Video

Sistemska biologija z matematičnimi orodji

Sistemska biologija z matematičnimi orodji

Sistemska biologija obsežnost vsebin, s katerimi se ukvarja, opredeljuje kot kompleksnost bioloških sistemov, kjer  ne gre več za vsoto posameznih procesov, pač pa za nujnost povezovanja z drugimi področji, vedami. V ospredju teh povezovanj je polje naglega razvoja informacijskih tehnologij, ki z matematičnimi orodji pomagajo razumeti ta vprašanja. V bistvu je malo odkritij, ki bi tako dramatično in tako hitro spremenila prakso strukturne biologije, tako računalniške kot eksperimentalne. Čas teh raziskav in podpore pa je zelo razburljiv, a tudi intelektualno zahteven.Pri izkoriščanju tega potenciala bi lahko, denimo, pomagali sprostiti razvoj učinkovitejših cepiv, pospešiti raziskave o zdravljenju raka ali usmerjati razvoj do popolnoma novih materialov. Kako na ta vprašanja gledajo medicinci, kako biologi? Zlasti slednji, ki poznajo evolucijske procese, se sprašujejo, kako bi rešili težave, s katerimi so se soočali organizmi med evolucijo? In kako in koliko so slovenski raziskovalci povezani v mednarodne izmenjave, sledenje novostim, prizadevanjem, da bi se ta premik pri raziskovanju utrdil in razširil na druga področja v našem prostoru? Morda je še premalo vedenja o tem, da lahko  orodja za strojno učenje  raziskovalcem pomagajo odkriti novosti, ki jih znanost še ne pozna. In nova matematična orodja, ki vstopajo v ta raziskovalna polja, imajo že danes pomembno vlogo v spremebi znanstvene paradigme, kar napoveduje sistemsko biologijo kot vodilno vedo 21. stoletja. Razpravljalci...prof. dr. Damjana Rozman,Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko MF UL, doc. dr. Tadeja Režen, In[titut za biokemijo in molekularno genetiko MF UL, prof. dr. Anže Županič , NIB, prof. dr. Kristina Gruden, NIB, prof. dr. Saša Džeroski, IJS, prof. dr. Miha Moškon,  FRI UL.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *