Pages Menu
Categories Menu

Posted on 2.02.24 in Inštituti, Univerze

Slovenci in Indijci za znanstveno podprto inovativnost

Slovenci in Indijci za znanstveno podprto inovativnost

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) pripravlja 6. februarja 2024 na Institutu Jožef Stefan (IJS) prvo srečanje ob slovensko-indijskem dnevu znanosti in inovacij v Ljubljani. Med raziskovalci iz Slovenije in Indije prevladuje namreč mnenje, da so invencije in inovacije ter upravljanje inovacijskih procesov izjemnega pomena za napredovanje nacionalnih gospodarstev ter za doseganje konkurenčnosti gospodarstev na mednarodnem trgu in so  postale  ”motor” razvoja.  Srečanje  so pripravili v Slovenski znanstveni fundaciji (SZF), na Institutu ”Jožef Stefan” (IJS) ter v Mednarodnem centru za promocijo podjetništva (International Center for Promotion of Enterprises, ICPE) v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Indije v Sloveniji ter z Direktoratom za javno in gospodarsko diplomacijo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. V načrtu za leto 2024 je SZF pripravila v sodelovanju s partnerji dva dneva znanosti in inovacij. Na prvem dnevu bodo slovenski in indijski raziskovalci iz raziskovalnih inštitutov predstavili invencije s področja naravoslovnih, tehniških in biotehniških ved znanosti, ki predstavljajo potenciale za procesiranje v inovacije. Na drugem dnevu, predvideno za jesenski čas 2024, pa bodo v ospredju invencije in inovacije s področij ostalih ved znanosti v okolju slovenskih javnih in zasebnih univerz

Izbira IJS za prizorišče prvega slovensko-indijskega dneva znanosti in inovacij ni bila naključna. IJS je namreč slovenska institucija z verjetno največjim obsegom slovensko-indijskega sodelovanja, tako na področju doktorskega študija, kakor tudi znanstveno-raziskovalnega sodelovanja.

Leta 2017 se je namreč več študentov iz Univerze Mahatma Gandhi v Kerali pridružilo IJS. Na največjem slovenskim raziskovalnem inštitutu so nadaljevali z doktorskim študijem ob podpori AdFuture ter ga v roku tudi uspešno zaključili (povzeto po informaciji prof. dr. Uroša Cvelbarja, IJS).

Po dosegu doktorskega naziva nekateri Indijci nadaljujejo z znanstvenim sodelovanjem v okviru raziskovalnih projektov in programov IJS. Na prvem skupnem dnevu 6. februarja 2024 se bodo predstavili nekateri in sicer iz več odsekov inštituta. IJS – odsek F 6 sodeluje z Univerzo Mahatma Ganhi in z Univerzo za znanost in tehnologijo v Kochiju, obe v Kerali. S slednjo razvijajo nove naprave za shranjevanje in pridobivanje energije. Prvi slovensko-indijski dan znanosti in inovacij je postal izziv za slovenske in indijske partnerje tudi na ostalih slovenskih raziskovalnih inštitutih (Nacionalni inštitut za biologijo, Kemijski inštitut), da predstavijo svoje dosežke in zamisli o sistematičnem ustvarjanju invencij in

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *