Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 24.06.22 in Featured, Inštituti, Univerze, Video

Slovenija “digitalna dežela”

Slovenija “digitalna dežela”

English

Razpravo, ki smo jo naslovili Slovenija, “digitalna dežela” namenjamo pojasnjevanju, kaj vse razumemo pod pojmom “digitalizacija”, kaj spregledujemo, zakaj ga sprejemamo ali zavračamo in kako se govor o napovedi, da bo prihodnost digitalna ali je ne bo, umešča v projekcijo      ekonomskega in družbenega razvoja. Nas bo  hitri tehnološki razvoj oplemenitil z uporabnimi ugodnostmi  vsakodnevnega življenja, ali pa razmislek usmerjamo tudi na vpliv  novih  dimenzij ekonomije in družbene interakcije. Te spremembe so tudi že zaobjete v govoru o “digitalni preobrazbi” v vseh javnostih, strokovni, politični in širši. Tak tehnološki razvoj pa bodo uresničevali ljudje z znanjem, s kompetencami. Kako pa izobraževalni sistem  uvaja in spodbuja programe, ki bodo opolnomočili prihodnjo digitalno generacijo? Kako prepoznati interesne skupine mladih  s posebnimi sposobnostmi in talenti usmerjenimi v polje digitalnih veščin?  V  taki konstelaciji razmerij so ljudje z znanjem največja vrednost, saj poganjajo visokotehnološko informacijsko družbo in tako postajajo osrednje prizorišče svetovne ekonomije.  Boj za talente na svetu se je že začel in postaja izjemno hud. V razpravi sodelujejo  Aljoša Domijan, inženir, podjetnik, Enaa, doc. dr. Matevž Pustišek, FE UL, Rok Capuder, fizik, Zavod404, prof. dr. Boštjan Genorio, FKKT UL, prof. dr. Dan Podjed, antropolog, sociolog ZRC-SAZU.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *